Stöd i föräldraskapet efter skilsmässan | Ekenäs

30 September 2021 kl. 17.00–19.00

Skilsmässan förändrar vardagen i barnfamiljen. Efter en separation står föräldrar inför utmaningen att se barnets situation ur ett nytt perspektiv och bygga upp nya fungerande rutiner i vardagen. Parrelationen är över men det gemensamma föräldraskapet fortsätter. Diskussionsgruppen riktar sig till separerade föräldrar och de föräldrar som beslutat sig för att skiljas. I gruppen kan du dela med dig av dina erfarenheter av hur det är att vara förälder efter en separation och tillsammans med de andra komma fram till nya insikter. Endast en av föräldrarna kan delta.

 anmäl dig

”Jag har verkligen behövt stanna upp och tänka efter. Nu har jag kommit vidare i min skilsmässoprocess som förälder.”

Materialet som används i gruppen har utvecklats av Ensi- ja turvakotien liitto under namnet Vanhemman neuvo.

Plats: Skillnadsgatan 15, Ekenäs

Tidpunkt: 30.9 – 18.11.2021, kl. 17-19 (8 torsdagar)

Pris: 50 €             

Information: Eva Söderlund, eva.soderlund@bvif.fi, tfn 050 564 2920

anmäl dig


Plats
Barnavårdsföreningen, Ekenäs
Skillnadsgatan 15
10600 Ekenäs