FamiljeLuckan | Helsingfors (på distans)

03 December 2020 kl. 09.00–13.00

Välkommen till det öppna daghemmet FamiljeLuckan i Helsingfors centrum

På FamiljeLuckans öppna daghem kan du träffa andra i samma livssituation och få stöd i ditt föräldraskap samtidigt som barnen kan leka, delta i olika kulturaktiviteter och öva sina sociala färdigheter. 

LillaLuckan är stängd resten av höstterminen p.g.a. situationen med coronaviruset. Under denna period träffas vi istället virtuellt i Facebook-gruppen Karantän Babykafé och Familjecafé.

På torsdagar har vi regelbundet aktiviteter och program som riktar sig speciellt till barnen. Ingen förhandsanmälan krävs och vi bjuder på enkelt mellanmål. FamiljeLuckans verksamhet och mellanmål är kostnadsfritt för alla deltagare.

 

Tid: tisdagar och torsdagar kl. 9–13 på LillaLuckan
Plats: Georgsgatan 27 i Helsingfors (Forums innergård), andra våningen 
Målgrupp: Barn i åldern 1–5 år tillsammans med vuxen
 

Det öppna daghemmet FamiljeLuckan är ett samarbete mellan Barnavårdsföreningen och Luckan i Helsingfors och finansieras av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.  

 

Tilläggsinformation:
Stella Lindfors
Sakkunnig inom ungdoms- och skolverksamhet på Barnavårdsföreningen
tfn 050-4775 715Plats
Facebook