FamiljeLuckan | Helsingfors

10 Oktober 2019 kl. 09.00–13.00

Välkommen till det öppna daghemmet FamiljeLuckan i Helsingfors centrum

På FamiljeLuckans öppna daghem kan du träffa andra i samma livssituation och få stöd i ditt föräldraskap samtidigt som barnen kan leka, delta i olika kulturaktiviteter och öva sina sociala färdigheter. 

Torsdagen 10.10 kl. 10.30 är det musiklek på programmet under ledning av Catarina Bärlund-Palm.

På torsdagar har vi regelbundet aktiviteter och program som riktar sig speciellt till barnen. Ingen förhandsanmälan krävs och vi bjuder på enkelt mellanmål. FamiljeLuckans verksamhet och mellanmål är kostnadsfritt för alla deltagare.

 

Tid: tisdagar och torsdagar kl. 9–13 på LillaLuckan
Plats: Georgsgatan 27 i Helsingfors (Forums innergård) 
Målgrupp: Barn i åldern 1–5 år tillsammans med vuxen

 

Det öppna daghemmet FamiljeLuckan är ett samarbete mellan Barnavårdsföreningen och Luckan i Helsingfors och finansieras av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.  


Tilläggsinformation:
Charlotta Kietz
Sakkunnig inom ungdoms- och familjearbete på Barnavårdsföreningen
tfn 050 478 3966Plats
LillaLuckan
Georgsgatan 27
00100 Helsingfors