FamiljeLuckan | Helsingfors

03 December 2019 kl. 09.00–13.00

Välkommen till det öppna daghemmet FamiljeLuckan i Helsingfors centrum

På FamiljeLuckans öppna daghem kan du träffa andra i samma livssituation och få stöd i ditt föräldraskap samtidigt som barnen kan leka, delta i olika kulturaktiviteter och öva sina sociala färdigheter.   

Tisdagen 3.12 berättar Maja Ottelin från Sydkustens ordkonstskola om läsningens betydelse i småbarnsåren.

På tisdagar har vi olika aktiviteter och program som riktar sig speciellt till föräldrar. Ingen förhandsanmälan krävs och vi bjuder på ett enkelt mellanmål. FamiljeLuckans verksamhet och mellanmål är kostnadsfritt för alla deltagare.

Tid: Tisdagar och torsdagar kl. 9.00–13.00 på LillaLuckan
Plats: Georgsgatan 27 i Helsingfors (Forums innergård) 
Målgrupp: Barn i åldern 1–5 år tillsammans med vuxen.  

Det öppna daghemmet FamiljeLuckan är ett samarbete mellan Barnavårdsföreningen och Luckan i Helsingfors och finansieras av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.  

Tilläggsinformation:
Ellen Holmström
Sakkunnig inom ungdoms- och skolverksamhet på Barnavårdsföreningen
tfn 0400 618 452Plats
LillaLuckan
Georgsgatan 27
00100 Helsingfors