S som i skilsmässa - Stödgrupp för föräldrar Hfors

02 September 2019 kl. 17.30–20.00

 

Skilsmässa är vanligt men komplicerat. En skilsmässa väcker känslor hos alla inblandade. Att få träffa andra föräldrar i en liknande situation kan vara till stor hjälp. 

I stödgruppen får du en möjlighet att bearbeta skilsmässan och få stöd av andra med liknande erfarenheter. Stödgruppen grundar sig på den amerikanska pedagogen Bruce Fishers forskning och analys kring vad som händer då ett parförhållande tar slut.

Vi använder oss av Fishers metod för hur du i praktiken kan bygga upp en ny meningsfull tillvaro för dig och barnen efter skilsmässan.

Vi samlas under tio veckor, en gång i veckan på kvällstid. Gruppen leds av Anne Bjaerre, sakkunnig inom barn- och familjearbete på Barnavårdsföreningen.

Tillsammans med andra föräldrar reflekterar vi i gruppen över frågor, känslor och upplevelser i samband med separation.

”Gruppen hjälpte mig framåt i krisen och skilsmässoprocessen”

”Gruppen har gett mig fina och användbara verktyg i vardagen och mitt privatliv"

Tid:     måndagar 2.9-4.11.19 kl. 17.30-20

Pris:     60 €

Plats:   Stenbäcksgatan 7 A, I:a vån

Anmäl dig via länken HÄR

Information:
Anne Bjaerre
tfn 040 771 0152
anne.bjaerre@bvif.fi


Plats
Barnavårdsföreningen, Helsingfors
Stenbäcksgatan 7 A
00250 Helsingfors