FamiljeLuckan | Helsingfors

23 Maj 2019 kl. 09.00–13.00

Välkommen till det öppna daghemmet FamiljeLuckan i Helsingfors centrum 

På Familjeluckans öppna daghem kan du träffa andra i samma livssituation och få stöd i ditt föräldraskap samtidigt som barnen kan leka, delta i olika kulturaktiviteter och öva sina sociala färdigheter.    

Kl. 10.30-11 är det Rimlek med Lotta Sanhaie

På torsdagar har vi regelbundet aktiviteter och program som riktar sig speciellt till barnen. Ingen förhandsanmälan krävs och vi bjuder på enkelt mellanmål. FamiljeLuckans verksamhet och mellanmål är kostnadsfritt för alla deltagare. 

Tid: Torsdagar kl. 9–13 på LillaLuckan 
Plats: Georgsgatan 27 i Helsingfors (Forums innergård) Obs! Ny adress  
Målgrupp: Barn i åldern 1–5 år tillsammans med vuxen 
 
Det öppna daghemmet FamiljeLuckan är ett samarbete mellan Barnavårdsföreningen och Luckan i Helsingfors och finansieras av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.   
 
Tilläggsinformation: 
Ellen Holmström 
Sakkunnig inom barn- och familjearbete på Barnavårdsföreningen 
tfn 0400 618 452 Plats
LillaLuckan
Georgsgatan 27
00100 Helsingfors