FamiljeLuckan | Helsingfors

16 Maj 2019 kl. 09.00–13.00

Välkommen till det öppna daghemmet FamiljeLuckan i Helsingfors centrum

På Familjeluckans öppna daghem kan du träffa andra i samma livssituation och få stöd i ditt föräldraskap samtidigt som barnen kan leka, delta i olika kulturaktiviteter och öva sina sociala färdigheter.   

Kl. 10.30-11 är det musiklek med Catarina Bärlund-Palm

På torsdagar har vi olika aktiviteter och program som riktar sig speciellt till barnen. Ingen förhandsanmälan krävs och vi bjuder på enkelt mellanmål. På torsdagar har vi regelbundet aktiviteter och program som riktar sig speciellt till barnen. FamiljeLuckans verksamhet och mellanmål är kostnadsfritt för alla deltagare.

Tid: Torsdagar kl. 9–13 på LillaLuckan
Plats: Georgsgatan 27 i Helsingfors (Forums innergård) Obs! Ny adress
Målgrupp: Barn i åldern 1–5 år tillsammans med vuxen

Det öppna daghemmet FamiljeLuckan är ett samarbete mellan Barnavårdsföreningen och Luckan i Helsingfors och finansieras av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.  

Tilläggsinformation:
Ellen Holmström
Sakkunnig inom barn- och familjearbete på Barnavårdsföreningen
tfn 0400 618 452Plats
LillaLuckan
Georgsgatan 27
00100 Helsingfors