FamiljeLuckan | Helsingfors

19 Mars 2019 kl. 09.00–13.00

Välkommen till det öppna daghemmet Familjeluckan i Helsingfors centrum

På FamiljeLuckans öppna daghem kan du träffa andra i samma livssituation och få stöd i ditt föräldraskap samtidigt som barnen kan leka, delta i olika kulturaktiviteter och öva sina sociala färdigheter.   

Kl. 10.30 talar Marika Ståhl Railila, fysioterapeut från Mommy and Me om förlossningsskador 

På tisdagar har vi olika aktiviteter och program som riktar sig speciellt till föräldrar. Ingen förhandsanmälan krävs och vi bjuder på ett enkelt mellanmål. FamiljeLuckans verksamhet och mellanmål är kostnadsfritt för alla deltagare.

Tid: Tisdagar kl. 9.00–13.00 på LillaLuckan
Plats: Georgsgatan 27 i Helsingfors (Forums innergård) Obs! Ny adress 
Målgrupp: Barn i åldern 1–5 år tillsammans med vuxen.  

Det öppna daghemmet FamiljeLuckan är ett samarbete mellan Barnavårdsföreningen och Luckan i Helsingfors och finansieras av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.  

Tilläggsinformation:
Fanny Lehtinen
Sakkunnig inom barn- och familjearbete på Barnavårdsföreningen
tfn 050 471 2001Plats
LillaLuckan
Georgsgatan 27
00100 Helsingfors