FamiljeLuckan | Helsingfors

14 Februari 2019 kl. 09.00–13.00

Välkommen till det öppna daghemmet FamiljeLuckan i Helsingfors centrum

På Familjeluckans öppna daghem kan du träffa andra i samma livssituation och få stöd i ditt föräldraskap samtidigt som barnen kan leka, delta i olika kulturaktiviteter och öva sina sociala färdigheter.   

Ingen förhandsanmälan krävs och vi bjuder på enkelt mellanmål. På torsdagar har vi regelbundet aktiviteter och program som riktar sig speciellt till barnen. FamiljeLuckans verksamhet och mellanmål är kostnadsfritt för alla deltagare.

Tid: Torsdagar kl. 9–13 på LillaLuckan
Plats: Georgsgatan 27 i Helsingfors Obs! Ny adress
Målgrupp: Barn i åldern 1–5 år tillsammans med vuxen.  

Det öppna daghemmet FamiljeLuckan är ett samarbete mellan Barnavårdsföreningen och Luckan i Helsingfors och finansieras av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.  

Tilläggsinformation:
Ellen Holmström
sakkunnig inom barn- och familjearbete på Barnavårdsföreningen.
tfn 0400 618 452

 


Plats
LillaLuckan, Helsingfors
Georgsgatan 27
00100 Helsingfors