Hjälp vid separation - chatt

08 Januari 2019, 10:00 - 12:00

I den svenskspråkiga chatten kan du på tumanhand chatta med en sakkunnig från Barnavårdsföreningen (BF) om saker som berör skilsmässa i familjen. Det kan handla t.ex. om känslor och om att orka med den nya vardagen, frågor som gäller barnen eller förhållandet till x-partnern efter separationen.

Chatten är under våren öppen varje tisdag kl. 10-12. Du behöver inte registrera dig och du är anonym då du chattar med våra sakkunniga. 

Du hittar chatten på vår hemsida bvif.fi eller på apuaeroon.fi

Välkommen i chatten med dina frågor och funderingar. Att sätta ord på sina tankar och dela dem med någon annan gör oftast att saken blir lättare att bära.