Föräldrakursen De otroliga åren | Karis

22 Januari 2019 kl. 17.15–19.30

 

Jag är så trött på trots och bråk!

En del barn är mera trotsiga, arga, oroliga och okoncentrerade än andra och därför mer utmanande. Barnavårdsföreningen ordnar en kurs enligt modellen ”De otroliga åren” för föräldrar som vill utveckla sitt föräldraskap och som har barn i åldern 3-12 år.

 

I föräldragruppen får du tips och idéer om:

  • hur du genom lek, aktivitet, beröm och belöningar kan uppmuntra och stödja ditt barn
  • hur du kan undvika, minska och hantera konflikter och andra svåra situationer

 

”Enkla och konkreta verktyg som alltid fungerar”

Genom diskussion, gemensamma övningar, hemuppgifter och korta filmsnuttar som visar exempel från vardagen behandlar vi varje vecka ett nytt tema. Målsättningen är att stärka föräldraskapet och minska eller mildra barnets problembeteende. I gruppen deltar 6-10 föräldrar och två ledare.

 

”Jag hittade lugnet i mig själv och jomar inte lika mycket om onödiga saker”

Plats: Karis

Tidpunkt: 12 tisdagar kl. 17.15-19.30 med start 22.1.2019

Pris: 60€/familj, i priset ingår mellanmål och kursmaterial

Anmälningar och mer info: Eva Söderlund, eva.soderlund@bvif.fi, tfn 050 564 2920

 

”Alla föräldrar borde gå den här kursen”