Stöd i föräldraskapet efter skilsmässa | Ekenäs

01 Oktober 2018, 17:00 - 19:00

 

En skilsmässa förändrar vardagen i en barnfamilj. Efter en separation står föräldrar inför utmaningen att se barnets situation ur ett nytt perspektiv och bygga upp nya fungerande rutiner i vardagen. Stöd i föräldraskapet efter en skilsmässa är en grupp för separerade föräldrar och de föräldrar som beslutat sig för att skiljas. I gruppen kan du dela med dig av dina erfarenheter av hur det är att vara förälder efter en separation och tillsammans med de andra komma fram till nya insikter. Notera att endast den ena föräldern kan delta.

”Jag kände ett behov av stöd i mitt föräldraskap för att klara av att tänka klart om det som är bäst för barnet.”

Vi träffas på Familjecentrets utrymmen på adressen: Raseborgsvägen 37, 10600 Ekenäs. I O-huset.

Vi träffas 8 måndagar kl. 17.00-19.00 med start den första oktober.

Måndagar: 1.10, 8.10, 15.10, 22.10, 29.10, 5.11, 12.11, 19.11.

Gruppen är avgiftsfri!

Före gruppstart träffar gruppledaren alla deltagare enskilt för att informera om gruppens innehåll. Under den träffen har du en möjlighet att berätta om din egen livssituation. Den individuella träffen ger dig som deltagare en möjlighet att ta ställning till om du vill förbinda dig till gruppen.

För anmälning och frågor kontakta gruppledare:

Maria Pörtfors
Sakkunnig inom barn- och familjearbete
050 411 8984
maria.portfors@bvif.fi

”Gruppen har varit till en stor hjälp. Vardagen ser nu t.o.m. ljus ut.”


Plats
Familjecentret i Ekenäs / O-huset
Raseborgsvägen 37
10600 Ekenäs