De otroliga åren | Ekenäs

11 September 2018, 17:15 - 19:30

Jag är så trött på trots och bråk!

En del barn är mera trotsiga, arga, oroliga och okoncentrerade än andra och därför mer krävande. Barnavårdsföreningen ordnar en kurs enligt modellen ”De otroliga åren” för föräldrar som vill utveckla sitt föräldraskap och som har barn i åldern 3-12 år.

”Alla föräldrar borde gå den här kursen”

I föräldragruppen får du tips och idéer om:

  • hur du genom lek, aktivitet, beröm och belöningar kan uppmuntra och stödja ditt barn
  • hur du kan undvika, minska och hantera konflikter och andra svåra situationer

Genom diskussion, gemensamma övningar, hemuppgifter och korta filmsnuttar som visar exempel från vardagen behandlar vi varje vecka ett nytt tema. Målsättningen är att stärka föräldraskapet och minska eller mildra barnets problembeteende. I gruppen deltar 6-10 föräldrar och två ledare.

”Jag hittade lugnet i mig själv och jomar inte lika mycket om onödiga saker”

Plats: Ekenäs

Tidpunkt: 12 tisdagar kl. 17.15-19.30 med start 11.9

Pris: 60€/familj, i priset ingår mellanmål och kursmaterial

Anmälningar och mer info:

Eva Söderlund, eva.soderlund@bvif.fi, 050 564 2920

”Enkla och konkreta verktyg som alltid fungerar”


Plats
10600 Ekenäs