Familjeluckan | Helsinfors

17 April 2018, 09:00 - 13:00

På Familjeluckan kan du träffa andra i samma livssituation och få stöd i ditt föräldraskap samtidigt som barnen kan leka, delta i olika kulturaktiviteter och öva sina sociala färdigheter.   

När:  Tisdagar kl. 9.00–13.00 på LillaLuckan, Simonsgatan 8 i Helsingfors. 
Målgrupp:  Barn i åldern 1–5 år tillsammans med vuxen.  

Deltagandet och trakteringen är gratis och kräver ingen förhandsanmälan. Det öppna daghemmet Familjeluckan är ett samarbete mellan Barnavårdsföreningen och Luckan i Helsingfors och finansieras av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.  


För mer information kontakta,
Maria Ostrow, sakkunnig inom barn- och familjearbete på Barnavårdsföreningen.
0400 618 453
maria.ostrow@bvif.fi   Plats
Lilla Luckan, Helsingfors
Simonsgatan 8
00100 Helsingfors