Barn och skilsmässa – hur synliggöra och se barnet

14 December 2017, 09:45 - 16:00

Jobbar du med barn till separerade föräldrar? Skulle du önska mer kunskap
och fler verktyg för att bemöta och stöda familjer där föräldrarna har separerat?

Barnavårdsföreningen (BF) ordnar den 14 december en utbildningsdag i Borgå med temat Skilsmässa i barnfamiljer. Dagen riktar sig till professionella som i sitt arbete möter familjer där föräldrarna separerat.

Fokus ligger på vilka möjligheter och utmaningar familjerna har och hur vi som professionella kan möta barnet och stödja föräldrarna i ett gemensamt föräldraskap trots att de inte lever tillsammans.

På BF har vi sakkunskap kring skilsmässor och en lång erfarenhet av stödformer för både barn och vuxna. Under dagen kommer vi även att presentera konkreta idéer för hur man kan jobba med barn kring temat separation.

Som utbildare fungerar Pia-Lena Ilander (familjeterapeut, sakkunnig inom barn-och familjearbete och Nina Isometsä (sakkunnig inom barn- och familjearbete).
 

Utbildningen är avgiftsfri. Anmäl dig senast den 27.11.2017 här.  


Dagens innehåll:                

9.45-10.00                    
Kaffe/te + tilltugg

10.00-12.00                   
Skilsmässa som ett samhälleligt fenomen och som en kris i familjens liv.
Föräldraskapet och barnet vid separation.

12.00-13.00                  
Lunch (på egen bekostnad)

13.00-14.30                   
Skilsmässa i familjen, hur du som professionell kan stödja familjen.
Konkreta verktyg och redskap i att möta barn vars föräldrar separerat.

14.30- 14.45                                    
Kaffe/te + tilltugg

14.45-16.00                  
Fortsättning på föregående och avslutning.
 

Information och frågor:
nina.isometsa@bvif.fi 
050 436 8000


Kontaktperson

Plats
Kulturhuset Grand, Borgå
Biskopsgatan 28
06100 Borgå