#brafiilis inspirationstillfälle i Åbo

04 December 2017, 13:00 - 15:00

Välkommen på inspirationstillfälle där vi berättar om #brafiilis!

#brafiilis främjar den psykiska hälsan och ger tonåringar redskap att påverka sitt välmående. #brafiilis baserar sig på kognitiv beteendeterapi, som utgår från att känslor och handlingar till stor del är en följd av våra tankar och övertygelser. Barnavårdsföreningen (BF) erbjuder #brafiilis verksamhet till skolor (högklasserna) och andra ungdomsgrupper. Vi har goda erfarenheter av programmet och vill nu sprida det även till Åboland.

Barnavårdsföreningen ordnar ett kostnadsfritt #brafiilis inspirationstillfälle i Åbo den 4.12 kl.13-15, på Katedralskolan i Åbo (Gamla Stortorget 1). Evenemanget är öppet för alla intresserade men riktar sig främst till personer som jobbar med ungdomar.

Under tillfället berättar vi mera om #brafiilis. Det finns också tid för praktiska övningar och gemensam diskussion.

Anmäl dig till: christina.holm@bvif.fi 

Varmt välkommen med!


Kontaktperson