Nykter – solklart

04.06.2021 kl. 00:55
Barnavårdsföreningen deltar i den nationella kampanjen Nykter – solklart som uppmuntrar unga att tillbringa sin fritid och semester utan rusmedel.

Kampanjen kallar också alla vuxna att med gemensamma krafter ta hand om alla barn och unga.  

Vi behöver identifierar de unga som behöver stöd och hjälpa dem. Det är också viktigt att målmedvetet ingripa i olaglig försäljning och förmedling av berusningsmedel.

- Alla vuxna har ett ansvar för att barn och unga får en sund och hälsosam sommar. Vi vet att det är enkelt för barn och unga att få tag på rusmedel och måste som vuxna ingipa framom att blunda för problemen, konstaterar verksamhetsledare Pia Sundell på Barnavårdsföreningen.

Pågående coronapndemin har lett till att många barn och unga mår dåligt. De behöver mer stöd än någonsin för att de ska klara sina svårigheter och för att ta hand om sin hälsa och säkerhet på ett mångsidigt sätt.

Ingen får utsättas för våld, ensamhet och berusningsmedel. Att dra upp gränser och att förbjuda vissa saker är en del av ansvarsfull omvårdnad och omtanke.

Det är viktigt att olika aktörer med gemensamma krafter ingriper i problemen i ett tidigt skede för att trygga de ungas och hela samhällets framtid.

Kampanjen Nykter – solklart ordnas nu för nittonde gången av Nykterhetens Vänner.

Läs det gemesamma pressmeddelandet på kampanjens webbplats.

Pia Sundell
Pia Sundell
Verksamhetsledare | Toiminnanjohtaja
+358405019105
Pia leder det operativa arbetet på Barnavårdsföreningen. Hon är också bl.a. vice ordförande för Centralförbundet för Barnskydd | Pia johtaa BF:n operatiivista työtä. Hän on myös mm. Lastensuojelun Keskusliiton varapuheenjohtaja.

Jobba på daghem i Helsingfors

Till hösten rekryterar Barnavårdsföreningen två barnskötare inom småbarnspedagogik till Helsingfors.

Bokprojektet Tillsammans vill göra barnen till kompisar

Tillsammans är Barnavårdsföreningens bokprojekt där barnens berättelser cirkulerar runt i daghem och eftisar. Barnen får ta del av varandras historier om vänskap och mobbning.