Barnavårdsföreningen börjar erbjuda neuropsykiatriska tjänster i Österbotten

31.05.2021 kl. 14:28

I höst utvidgar Barnavårdsföreningen sin verksamhet i Österbotten. Ett nytt tvåspråkigt neuropsykiatriskt team kommer att erbjuda information och stödtjänster till familjer med barn eller unga som har neuropsykiatriska störningar.

Verksamheten har fokus på att hjälpa familjer i ett tidigt skede. Barnet behöver inte ha en remiss eller diagnos för att familjen ska kunna få hjälp. Verksamheten riktar sig också till familjernas närmaste krets och till professionella.

- Neuropsykiatriska störningar och symptom relaterade till dem försvårar och belastar vardagen i familjen, och påverkar på många sätt föräldrarnas ork och familjens välmående, konstaterar organisationschef Petra Willamo.

Projektet är treårigt och förverkligas åren 2021–2024 med hjälp av erhållen finansiering från Social- och hälsoorganisationernas understödscentral STEA.  

- Vi är väldigt tacksamma över att vi fått möjligheten att föra vårt neuropsykiatriska specialkunnande till Österbotten. Efterfrågan bland föräldrar och professionella har varit stor och vi är glada över att nu kunna svara på denna efterfråga, säger verksamhetsledare Pia Sundell på Barnavårdföreningen.

Barnavårdsföreningen är landets äldsta barnskyddsorganisation med över 30 års erfarenhet av barns och ungas neuropsykiatriska störningar. I Österbotten har organisationen också ett team som jobbar för att öka välmående, trivsel och trygghet i skolvardagen.

Tilläggsuppgifter får av:
Petra Willamo
organisationschef
+358 40 736 2747
petra.willamo@bvif.fi

 
Petra Willamo
Organisationschef | Järjestöpäällikkö
+358407362747
Petra leder och utvecklar vårt bidragsfinansierade arbete med barn och familjer | Petra johtaa ja kehittää avustusrahoitteista työtämme lasten ja perheiden kanssa.

Jobba på daghem i Helsingfors

Till hösten rekryterar Barnavårdsföreningen två barnskötare inom småbarnspedagogik till Helsingfors.

Nykter – solklart

Barnavårdsföreningen deltar i den nationella kampanjen Nykter – solklart som uppmuntrar unga att tillbringa sin fritid och semester utan rusmedel.

Bokprojektet Tillsammans vill göra barnen till kompisar

Tillsammans är Barnavårdsföreningens bokprojekt där barnens berättelser cirkulerar runt i daghem och eftisar. Barnen får ta del av varandras historier om vänskap och mobbning.