Barnavårdsföreningens chef för eftermiddagsverksamhet Isabella Franck (till vänster) och Botby eftis ansvariga ledare Johanna Saxén ser fram emot hösten då den nya partnerskaps modellen tas ibruk.

Första svenska partnerskapseftiset

27.04.2021 kl. 09:36
Barnavårdsföreningen och Botby grundskola tar i bruk en ny partnerskapsmodell hösten 2021.

Barnavårdsföreningen och Helsingfors ingår ett nytt avtal om eftermiddagsverksamheten i Botby grundskola. Den så kallade partnerskapsmodellen innebär att Barnavårdsföreningen läsåret 2021–2022 tar över ansvaret för all eftermiddagsverksamhet i skolan.

För tillfälle bedriver både Helsingfors stad och Barnavårdsföreningen eftermiddagsverksamhet i skolan. Tillsammans omfattar verksamheten omkring 70 skolbarn i årskurs 1 och 2, och för elever med beslut om särskilt stöd i de högre årskurserna. 

Den nya partnerskapsmodellen tas i bruk för att avlasta skolan och underlätta samarbetet mellan skola och eftis då endast en aktör ansvarar för eftermiddagsverksamheten. För barnen innebär det att eftermiddagsverksamheten i skolan blir mer enhetlig än hittills.

– Tack vare partnerskapsmodellen fortsätter skolgångsbiträdena jobba på eftis efter skoldagens slut. Det här innebär bland annat att elever med behov av särskilt stöd har samma bekanta vuxna som stöd också under eftermiddagen, säger Isabella Franck, chef för eftermiddagsverksamheten på Barnavårdsföreningen.

Barnavårdsföreningens chef för eftermiddagsverksamhet Isabella Franck (till vänster) och Botby eftis ansvariga ledare Johanna Saxén ser fram emot att ta emot nya barn inkommande hösten. Foto: Anna Alenius

Helsingfors stad har tagit i bruk partnerskapsmodellen i omkring 20 finskspråkiga skolor. Samabetet med Barnavårdsföreningen är det första av sitt slag på svenska.

Mera information fås av:

Isabella Franck
chef för eftermiddagsverksamheten
050-577 7987
isabella.franck@bvif.fi

 

 

 
Isabella Franck
Chef för eftermiddagsverksamhet
+358505777987

Blogg: Lärare, så här får du klassen att slappna av

Att få eleverna att slappna av i klassen är färdighet som kan tränas upp. Här kommer konkreta tips som hjälper dig att skapa lugn även i oroliga grupper!

Behöver du stöd i föräldraskapet?

Vår föräldrahandledning erbjuder praktiska tips för en positivare familjevardag och möjligheten att vädra tankar med en sakkunnig.

Skilsmässoblogg: Brev från svarta tunneln

"Förra vårvintern genomgick jag en separation efter 20 års äktenskap. Då åkte jag in i den svarta tunneln och fick dessutom ta denna tur mitt under en pågående, global coronakris", skriver en mamma i sin berörande bloggtext.