Vi rekryterar tre medarbetare till vårt arbete med familjer

17.02.2021 kl. 15:18

Vi söker till vår kunniga personal

 • Två heltidsanställningar till västra Nyland
 • Ett moderskapsvikariat till huvudstadsregionen (1.4 - 10.3.2022)

Vi erbjuder dig en inspirerande arbetsplats, i ett mångprofessionellt team. Arbetsuppgifterna är mångsidiga, med betoning på förebyggande arbete med barn, unga och föräldrar.

De två heltidsanställningarna i västra Nyland har olika fokus:

 1. Fokus på föreningens arbete i skolorna och stöd till familjer med neuropsykiatriska utmaningar
 2. Fokus på stöd i föräldraskap och stöd till skilsmässo- och ombildade familjer

Moderskapsvikariatet i huvudstadsregionen har fokus på stöd i föräldraskap och stöd till skilsmässo- och ombildade familjer.

Arbetet innebär: 

 • Att ha stödjande samtal med vuxna och barn 
 • Att leda stödgrupper och workshops för barn, unga och vuxna
 • Att jobba med webbaserade tjänster
 • Att föreläsa för professionella och studeranden
 • Att vara med i utvecklingsarbetet av vår verksamhet

Vi förutsätter att du: 

 • Har en lämplig utbildning inom sociala- och hälsovårdsbranschen
 • Har en förmåga att samarbeta och att jobba självständigt, kreativt och ta eget initiativ 
 • Har goda sociala färdigheter och ett strukturerat sätt att arbeta
 • Har erfarenhet av att jobba med barn och familjer och av att leda grupper
 • Har berömliga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och finska 

Till din fördel räknas att du har något av följande:

 • Är utbildad till neuropsykiatrisk coach
 • Har en mångsidig kunskap om vad skilsmässa och separation innebär för barn och vuxna
 • Har erfarenhet av ett samarbete med kommuner

Arbetsplatsen är i Raseborg (heltidsanställningar) och Helsingfors (moderskapsvikariat), men arbetet utförs i hela Nyland.

Den som väljs till tjänsten bör uppvisa straffregisterutdrag enligt lag 504/2002 för personer som arbetar med minderåriga.

Lön och arbetsvillkor följer kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen. 

Arbetet kan påbörjas direkt eller enligt överenskommelse. Den anställda kommer att ha en prövotid på sex månader.

Ytterligare information om arbetsuppgifterna fås av enhetschef Pia Graniittiaho. 

Befattningen fylls genast då vi hittar en lämplig kandidat. Skicka senast 7.3.2021 in din ansökan, CV och löneanspråk via länken här:

Sök jobb i Raseborg

Sök jobbet i huvudstadsregionen

Bild: Shutterstock

 
Pia Graniittiaho
Enhetschef | Yksikönjohtaja
+358451394034
Barn som står i ring och håller upp ett mångfärgat tyg

Dagläger också på svenska för barn/unga med specialbehov

Barnavårdsföreningen ordnar i sommar ett dagläger för barn och unga med specialbehov. Lägret ordnas i Mejlans i Helsingfors. Gruppen på det kostnadsfria lägret är liten och programmet trevligt.

Blogg: Problematisk skolfrånvaro påverkar hela familjen

Att barnet vägrar gå till skolan innebär en stressfaktor för hela familjen. Hur kan professionella bemöta dessa barn och deras föräldrar på bästa sätt? Läs hela texten i vår blogg!

Har du svårt att förstå din tonåring?

Tonåren är ofta en turbulent tid för både barn och förälder. Vi erbjuder föräldrar till tonåringar stöd och hjälp i sitt föräldraskap. Välj det som passar dig bäst eller kom med i allt!