Du har rätt att vara barn

16.11.2020 kl. 13:05
"Visste du att daghemmet är din och alla andra barns plats? Det är här du ska få synas och höras. Här på dagis tar vi som jobbar ställning till dina rättigheter varje dag", skriver våra daghemsföreståndare i vår blogg.

Barnkonventionen finns till för att du och alla andra barn ska ha rättigheter. Du har rätt att leka, vila och utvecklas. Du har rätt att vara delaktig och påverka. Ingen skall få göra dig illa.

Vi som jobbar på dagis har dina rättigheter som vår ledstjärna. Det är vårt jobb att se till att dina rättigheter uppfylls här på daghemmet. Du ska inte behöva förtjäna dina rättigheter - kunna något speciellt, bete dig på ett visst sätt eller vara en viss ålder.

Det räcker med att du är barn.

Du ska få påverka din dagisdag

Du har en självklar rätt att påverka din dag på daghemmet, den plats där du vistas stora delar av dagen. Du ska få uttrycka dina åsikter fritt i alla frågor som berör dig. Du kan formulera dig på det sätt som du själv kan och vill: Genom blickar, ord och kroppsspråk. Du kan uttrycka dig genom det du gör och utforskar.

Det är nämligen dessa tankar och önskemål som vi utgår ifrån då vi skapar lekstationer, då vi plockar ihop samlingspåsen eller då vi dukar fram material i ateljén. Du har rätt att vara med och planera vad vi gör på dagis och berätta din åsikt om hur du upplevt dagen.

Dina tankar är viktiga och de är vår kompass. Det är dina tankar som är början på vårt gemensamma äventyr.

Dina rättigheter är våra vuxnas ansvar

För att du ska känna till dina rättigheter behöver vi berätta och visa dem för dig. Det är vi vuxna som ska skapa förutsättningar för att du ska kunna använda dig av dina rättigheter. Dina rättigheter ska respekteras, skyddas, uppfyllas, övervakas och främjas av oss.

Vad som är bäst för just dig behöver vi vuxna ta reda på. Vi behöver höra dig för att veta rätt.

Barnkonventionen handlar därför lika mycket om oss vuxna. Vi behöver prata om dina rättighter med dig och med varandra. Vi behöver vara lika modiga som du och utveckla vårt synsätt och beteende för att förstå vad som är bäst för dig.  

Vi vill skicka en liten påminnelse till alla vuxna i ditt liv: Det är dags att fundera hur vi kan förverkliga dina rättigheter och göra det varje dag. Det är bättre att göra lite, än att inte göra något alls.

Du är barn idag, men du har också rätt att drömma om morgondagen. En av våra viktigaste uppgifter är att ge dig hopp och en tro på framtiden. Att ge dig tillit till dina egna tankar och kreativa förmågor att förändra världen. Det är du som visar oss vägen och det är din röst som berättar morgondagens berättelse.

Det är nu du är barn och det är i dag dina rättigheter ska förverkligas. 

- Hanna Ekholm och Petra Oksanen 
Föreståndare på Barnavårdsföreningens daghem

Illustration: Maria Sann


Läs mer om Barnavårdsföreningens daghem och vår småbarnspedagogik!

Här hittar du barnets rättigheter i bilder! 

 
Anne Nickström
Kommunikatör | Tiedottaja
+358407644759

Rekry: Personal till våra daghem i Helsingfors

Vi söker självständiga teamplayers som vill jobba med det härligaste av allt: barnen!

Blogg: Brev från en mamma till tonåringar

”Jag insåg att jag pratade alldeles för mycket om regler, istället för att lyssna in mina tonåriga döttrar. Redan efter några veckor kände jag mig stärkt i mitt föräldraskap.” Läs bloggen skriven av en förälder som gått nätkursen Föräldrawebben!

Blogg: Tjejvillan är en positiv del av mitt liv

"Varje gång man kommer in genom dörren så möts man av någon ledare som säger “Hur har din dag varit? Så roligt att se dig!” Läs hela bloggtexten skriven av en flicka som besöker Tjejvillan!