bild av pärmen från ett häfte om skilsmässa

Ungdomar skapar eget material om skilsmässa

03.09.2020 kl. 13:33
Att få tala om hur det kändes efter att föräldrarna skildes och att få hjälpa andra i samma situation. Det var det viktigaste för de ungdomar som deltog i Barnavårdsföreningens workshoppar under sommaren. Genom vårt förebyggande arbete vill vi stödja ungdomars välmående och ta i eventuella problem i tid.

Ett brädspel, ett infohäfte, en podcast och kort med situationer och bilder. Allt det har ungdomarna som deltagit i skilsmässoworkshopparna producerat. De har också gjort en spellista med musik som de själva fått tröst av då det varit tungt. Materialet kan användas för att hjälpa andra barn och ungdomar i Barnavårdsföreningens arbete för att stödja familjer som gått igenom en skilsmässa. 

ritad bild av två familjer

Det allra viktigaste för ungdomarna i åldern 13–17 år var ändå att få träffa andra i samma situation och tala om hur det kändes efter att föräldrarna skildes. 

- Vi är imponerade över hur modiga och öppna deltagarna var då de delade med sig av sina egna känslor och erfarenheter för att kunna hjälpa andra i en liknande situation. Det är samtidigt också ett sätt för dem själva att bearbeta sin egen situation, berättar Ellen Holmström och Maria Ostrow, som drog en workshop i Helsingfors i juni. 

- Ungdomarna märkte att de hade mycket gemensamt. Det var skönt för dem att höra att andra också har svårigheter med att tala med sina föräldrar, säger Eva Söderlund, som drog en workshop i Ekenäs i juni. 

Hon berättar att deltagarna talade mycket om att problemen inte alltid kommer genast efter skilsmässan, trots att de varit väldigt ledsna i det skedet. 

- De berättade att det efteråt kan uppstå problem även om det gått fem eller sex år sedan skilsmässan. De upplevde att de inte riktigt visste var de hörde hemma. 

På workshoppen i Helsingfors lyfte deltagarna fram att det är viktigt att beakta barnens rättigheter i samband med en skilsmässa. 

- Ungdomarna rekommenderade för föräldrar som ska skiljas sig att lyssna på barnens tankar kring boende och situationen. Det är också viktigt att berätta om orsakerna till skilsmässan i enlighet med barnets ålder, säger Ellen Holmström och Maria Ostrow. 

På båda workshopparna poängterade deltagarna också att det känns jobbigt för barnet då föräldrarna är osams, talar illa om varandra eller kommunicerar med varandra via barnet. 

Alla ledarna berättar att samhörigheten och gemenskapen i gruppen var fin, och att ungdomarna upplevde att de fick göra något viktigt. 

Workshopparna var fyra dagar långa och ungdomarna fick ett arbetsintyg för sitt deltagande i och med att de hjälpte till att producera material. Barnavårdsföreningen kommer att fortsätta med workshopparna också i framtiden, eftersom resultaten varit så goda och ungdomarna själva upplevde att de fått stöd att bearbeta sin situation. 

Kursen kunde ordnas med hjälp av understöd från STEA, Social- och hälsoorganisationernas understödscentral. 

Länkar till materialet:

 

flicka ritar kort

Vi deltar i SOSTE:s kampanj #onneksionjoku - #turattdetfinnsnån. Under kampanjen visar vi hur viktigt vår arbete är för barn, unga och familjer.

 
Pia Graniittiaho
Enhetschef | Yksikönjohtaja
+358451394034
Söndrigt hjärta

Blogg: Brev från en separation

"Det är absolut ingen skam att söka hjälp, snarare en smart investering för framtiden och förhoppningsvis ett nytt, bättre liv", skriver en mamma som gått igenom en separation i vår blogg.
Pia Graniittiaho står ute på en trappa

”Skilsmässan påverkar alltid barnet”

De planerade nedskärningarna oroar experter. Enhetschef Pia Graniittiaho lyfter fram vikten av stöd för både barn och föräldrar.

Bättre samspel under de turbulenta tonåren

Tonårstiden väcker frågor och känslor hos de flesta föräldrar och det kan köra ihop sig rejält hemma. Med mera kunskap och rätt verktyg kan föräldern skapa en bättre atmosfär hemma. Vi erbjuder ett brett urval av sätt att stödja tonårsföräldrar i tid innan problemen eskalerar.

"Ett av de kivogaste jobben jag haft!"

Sammanlagt 21 unga fick sommarjobb under Barnavårdsföreningens sommarläger. Att få lära känna barnen, lyssna till deras önskemål och prova på nya aktiviteter var något som lägerledarna berättar att de uppskattade.

”Nu vet jag att jag inte kan berömma mitt barn för mycket”

Vi deltar i SOSTE:s kampanj Tur att det finns nån. Under kampanjen visar vi hur viktigt vår arbete är för barn, unga och familjer. Läs blogginlägget om Pia och Mikael, som fick en lättare vardag och ett stärkt föräldraskap efter att ha deltagit i Familjeskolan POP på Barnavårdsföreningen.

”Nyt tiedän, ettei lasta voi kehua liikaa”

Osallistumme SOSTE:n kampanjaan Onneksi on joku. Kampanjan aikana näytämme kuinka tärkeää työmme on lapsille, nuorille ja perheille. Pia ja Mikael osallistuivat Barnavårdsföreningenin Perhekoulu POP:iin. Blogissa he kertovat omien vanhemmuustaitojen vahvistuneen ja arjen helpottuneen Perhekoulun myötä.
Man som tittar ut över ett öppet hav

Pappablogg: Skilsmässan lade sina spår

"En skilsmässa är minst sagt en förändring, inte bara för mig som man och pappa till två härliga barn, utan för hela den splittrade familjen, släkten och vännerna. Det finns ingen återvändo, men livet går vidare", skriver en pappa som deltagit i vår skilsmässogrupp i vår blogg.
Leende ungdom ute

Chatta med oss på tisdagar och torsdagar

Våra chattar finns till för dig som har frågor kring familjeliv eller skilsmässa och för barn och unga som behöver någon som lyssnar på dem. Under hösten är alla våra chattar öppna på tisdagar klockan 12–14 och på torsdagar klockan 16–18.