bild av pärmen från ett häfte om skilsmässa

Ungdomar skapar eget material om skilsmässa

03.09.2020 kl. 13:33
Att få tala om hur det kändes efter att föräldrarna skildes och att få hjälpa andra i samma situation. Det var det viktigaste för de ungdomar som deltog i Barnavårdsföreningens workshoppar under sommaren. Genom vårt förebyggande arbete vill vi stödja ungdomars välmående och ta i eventuella problem i tid.

Ett brädspel, ett infohäfte, en podcast och kort med situationer och bilder. Allt det har ungdomarna som deltagit i skilsmässoworkshopparna producerat. De har också gjort en spellista med musik som de själva fått tröst av då det varit tungt. Materialet kan användas för att hjälpa andra barn och ungdomar i Barnavårdsföreningens arbete för att stödja familjer som gått igenom en skilsmässa. 

ritad bild av två familjer

Det allra viktigaste för ungdomarna i åldern 13–17 år var ändå att få träffa andra i samma situation och tala om hur det kändes efter att föräldrarna skildes. 

- Vi är imponerade över hur modiga och öppna deltagarna var då de delade med sig av sina egna känslor och erfarenheter för att kunna hjälpa andra i en liknande situation. Det är samtidigt också ett sätt för dem själva att bearbeta sin egen situation, berättar Ellen Holmström och Maria Ostrow, som drog en workshop i Helsingfors i juni. 

- Ungdomarna märkte att de hade mycket gemensamt. Det var skönt för dem att höra att andra också har svårigheter med att tala med sina föräldrar, säger Eva Söderlund, som drog en workshop i Ekenäs i juni. 

Hon berättar att deltagarna talade mycket om att problemen inte alltid kommer genast efter skilsmässan, trots att de varit väldigt ledsna i det skedet. 

- De berättade att det efteråt kan uppstå problem även om det gått fem eller sex år sedan skilsmässan. De upplevde att de inte riktigt visste var de hörde hemma. 

På workshoppen i Helsingfors lyfte deltagarna fram att det är viktigt att beakta barnens rättigheter i samband med en skilsmässa. 

- Ungdomarna rekommenderade för föräldrar som ska skiljas sig att lyssna på barnens tankar kring boende och situationen. Det är också viktigt att berätta om orsakerna till skilsmässan i enlighet med barnets ålder, säger Ellen Holmström och Maria Ostrow. 

På båda workshopparna poängterade deltagarna också att det känns jobbigt för barnet då föräldrarna är osams, talar illa om varandra eller kommunicerar med varandra via barnet. 

Alla ledarna berättar att samhörigheten och gemenskapen i gruppen var fin, och att ungdomarna upplevde att de fick göra något viktigt. 

Workshopparna var fyra dagar långa och ungdomarna fick ett arbetsintyg för sitt deltagande i och med att de hjälpte till att producera material. Barnavårdsföreningen kommer att fortsätta med workshopparna också i framtiden, eftersom resultaten varit så goda och ungdomarna själva upplevde att de fått stöd att bearbeta sin situation. 

Kursen kunde ordnas med hjälp av understöd från STEA, Social- och hälsoorganisationernas understödscentral. 

Länkar till materialet:

 

flicka ritar kort

Vi deltar i SOSTE:s kampanj #onneksionjoku - #turattdetfinnsnån. Under kampanjen visar vi hur viktigt vår arbete är för barn, unga och familjer.

 
Pia Graniittiaho
Enhetschef | Yksikönjohtaja
+358451394034

Blogg: Lärare, så här får du klassen att slappna av

Att få eleverna att slappna av i klassen är färdighet som kan tränas upp. Här kommer konkreta tips som hjälper dig att skapa lugn även i oroliga grupper!

Behöver du stöd i föräldraskapet?

Vår föräldrahandledning erbjuder praktiska tips för en positivare familjevardag och möjligheten att vädra tankar med en sakkunnig.

Skilsmässoblogg: Brev från svarta tunneln

"Förra vårvintern genomgick jag en separation efter 20 års äktenskap. Då åkte jag in i den svarta tunneln och fick dessutom ta denna tur mitt under en pågående, global coronakris", skriver en mamma i sin berörande bloggtext.