Ställningstagande: Kortsiktiga nedskärningar får allvarliga konsekvenser för familjerna

20.08.2020 kl. 12:41
Som Finland äldsta och enda svenskspråkiga barnskyddsorganisation är Barnavårdsföreningen orolig för konsekvenserna av de planerade nedskärningarna i social- och hälsovårdsorganisationernas finansiering.

I Finansministeriets budgetförslag skärs finansieringen till social- och hälsovårdsorganisationerna i Finland ned med 127 miljoner euro. Det är en minskning på hela 33 procent.

Ifall kraftiga nedskärningar görs leder det till att barn, unga och familjer som redan nu har utmaningar i sin vardag kommer att få det ännu svårare. Organisationerna erbjuder ofta service som kommunerna eller staten inte kan eller behöver producera. Tack vare bidragen från statligt håll är servicen förmånlig för mottagaren. Om bidragen skärs ned är den utom räckhåll för många eller försvinner helt.

Investeringar i barn och unga är en investering i framtiden. Erfarenheter från recessionen på 1990-talet visar klart att nedskärningarna har långsiktiga och allvarliga konsekvenser, och gång på gång har man upprepat att detta misstag inte får göras igen.

I dag är vi mitt uppe i en ny kris.

Pandemin har lett till att många redan mår sämre och behovet av hjälp är större än på länge. Begränsningar, permitteringar, färre sociala kontakter utanför hemmet, ett ökat alkoholbruk i hemmen och en risk för ökat familjevåld leder till att många familjer har det tungt.

Att kraftigt skära ner bidragen till organisationer inom social- och hälsovårdssektorn är kortsiktigt och framför inte ett kostnadseffektivt beslut. Vi behöver långsiktiga lösningar, som tryggar mångsidig service för barn och unga, också på svenska.

Barnavårdsföreningen anser att budgetförslaget måste ses över. Organisationernas framtid måste tryggas. Samhället har inte råd att förlora organisationernas viktiga insats och expertis.

Pia Sundell 
verksamhetsledare


Barnavårdsföreningen är med i SOSTE:s kampanj Tur att det finns nån Onneksi on joku, som visar värdet på social- och hälsovårdsorganisationernas arbete.   

SOSTE Finlands social och hälsa rf är en riksomfattande paraplyorganisation som samlar 230 social- och hälsovårdsorganisationer och tiotals andra samarbetsorganisationer.

Läs SOSTE fullmäktiges ställningstagande på svenska eller finska

Pia Sundell
Pia Sundell
Verksamhetsledare | Toiminnanjohtaja
+358405019105
Pia leder det operativa arbetet på Barnavårdsföreningen. Hon är också bl.a. vice ordförande för Centralförbundet för Barnskydd | Pia johtaa BF:n operatiivista työtä. Hän on myös mm. Lastensuojelun Keskusliiton varapuheenjohtaja.

Jobba på daghem i Helsingfors

Till hösten rekryterar Barnavårdsföreningen två barnskötare inom småbarnspedagogik till Helsingfors.

Nykter – solklart

Barnavårdsföreningen deltar i den nationella kampanjen Nykter – solklart som uppmuntrar unga att tillbringa sin fritid och semester utan rusmedel.

Bokprojektet Tillsammans vill göra barnen till kompisar

Tillsammans är Barnavårdsföreningens bokprojekt där barnens berättelser cirkulerar runt i daghem och eftisar. Barnen får ta del av varandras historier om vänskap och mobbning.