Pia Sundell medlem i barnstrategins uppföljningsgrupp

25.06.2020 kl. 16:19
Statsrådets kansli har tillsatt en uppföljningsgrupp som stöd vid uppgörandet av den nationella barnstrategin. Barnavårdsföreningens verksamhetsledare Pia Sundell har blivit utsedd till medlem i uppföljningsgruppen.

Uppföljningsgruppen har en viktig roll i arbetet för barnets rättigheter och välmående.

– Det känns fint att få befrämja detta viktiga arbete, konstaterar verksamhetsledare Pia Sundell. Jag är speciellt glad över att föreningssektorn är väl representerade.  

Målet med den nationella barnstrategin är ett samhälle som respekterar barnets rättigheter. FN:s konvention om barnets rättigheter ligger som grund för beredningsarbetet. I Finland trädde konventionen i kraft på lagnivå år 1991.

Social- och hälsovårdsministeriet / Barnstrategin

Pia Sundell
Pia Sundell
Verksamhetsledare | Toiminnanjohtaja
+358405019105
Pia leder det operativa arbetet på Barnavårdsföreningen. Hon är också bl.a. vice ordförande för Centralförbundet för Barnskydd | Pia johtaa BF:n operatiivista työtä. Hän on myös mm. Lastensuojelun Keskusliiton varapuheenjohtaja.

Jobba på daghem i Helsingfors

Till hösten rekryterar Barnavårdsföreningen två barnskötare inom småbarnspedagogik till Helsingfors.

Nykter – solklart

Barnavårdsföreningen deltar i den nationella kampanjen Nykter – solklart som uppmuntrar unga att tillbringa sin fritid och semester utan rusmedel.

Bokprojektet Tillsammans vill göra barnen till kompisar

Tillsammans är Barnavårdsföreningens bokprojekt där barnens berättelser cirkulerar runt i daghem och eftisar. Barnen får ta del av varandras historier om vänskap och mobbning.