Pia Sundell medlem i barnstrategins uppföljningsgrupp

25.06.2020 kl. 16:19
Statsrådets kansli har tillsatt en uppföljningsgrupp som stöd vid uppgörandet av den nationella barnstrategin. Barnavårdsföreningens verksamhetsledare Pia Sundell har blivit utsedd till medlem i uppföljningsgruppen.

Uppföljningsgruppen har en viktig roll i arbetet för barnets rättigheter och välmående.

– Det känns fint att få befrämja detta viktiga arbete, konstaterar verksamhetsledare Pia Sundell. Jag är speciellt glad över att föreningssektorn är väl representerade.  

Målet med den nationella barnstrategin är ett samhälle som respekterar barnets rättigheter. FN:s konvention om barnets rättigheter ligger som grund för beredningsarbetet. I Finland trädde konventionen i kraft på lagnivå år 1991.

Social- och hälsovårdsministeriet / Barnstrategin

Pia Sundell
Pia Sundell
Verksamhetsledare | Toiminnanjohtaja
+358405019105
Pia leder det operativa arbetet på Barnavårdsföreningen. Hon är också bl.a. vice ordförande för Centralförbundet för Barnskydd | Pia johtaa BF:n operatiivista työtä. Hän on myös mm. Lastensuojelun Keskusliiton varapuheenjohtaja.

Tjejvillan erbjuder verksamhet online i december

Coronaepidemiläget i huvudstadsregionen och de nya restriktionerna påverkar Tjejvillans verksamhet fram till årsskiftet.

Barn har rätt till en framtid

"Vi firar barnkonventionens vecka. Vi vuxna har en viktig roll i att förstärka framtidstron hos våra barn", skriver vår verksamhetsledare Pia Sundell i sin blogg.

Du har rätt att vara barn

"Visste du att daghemmet är din och alla andra barns plats? Det är här du ska få synas och höras. Här på dagis tar vi som jobbar ställning till dina rättigheter varje dag", skriver våra daghemsföreståndare i vår blogg.