Vi kan alla hjälpa barnen

20.03.2020 kl. 14:11
Vi lever i utmanade tider just nu. Coronaviruspanpidemin och beredskapslagen påverkar oss alla på olika sätt. Hur ska vi garantera att alla barn har det bra i detta exceptionella läge?

Vi lever i utmanade tider - varje dag för med sig förändringar och världen ser helt annorlunda ut än den gjorde en eller två veckor sedan. Coronaviruspandemin och beredskapslagen som trädde i kraft den 18 mars påverkar oss alla på olika sätt, inte minst barnen.

Barn stannar hemma från skolan, föräldrar är osäkra om de har jobb och många mor- och farföräldrar är tvungna att isolera sig. De skyddsnätverk som omgav oss bara några veckor sedan, som vi kanske tog förgivna, har luckrats upp och framtiden ser osäker ut för många.

Det finns familjer som snabbt inrättat nya rutiner och bra klarar av att stödja sina barns skolundervisning. till och med samtidigt arbeta själv. Alla familjer har inte samma förutsättningar att trygga sitt barns skolgång. De som redan innan epidemin levde i en utmanande vardag kan nu vara på bristningsgränsen, då krisen vi bemöter drabbar familjer på så många olika plan. Fastän lagen är samma för alla, behandlar den inte alla familjer samma sätt.

I Finland lever 120 000 barn i en fattig familj. Ifall dessa barn i dessa exceptionella tider inte kan gå till daghem och skola kan det innebära att de blir utan dagens enda varma måltid. Det är fint att många kommuner erbjuder sina elever en möjlighet att fortsättningsvis komma till skolan för att äta lunch. Samtidigt måste vi minnas att det på flera håll i landet finns barn som är beroende av skolskjuts för att ta sig till skolan. Vi måste göra vårt yttersta för att alla barn ska ha det bra i detta ytterst ovanliga läge.

Jag vill uppmana alla vuxna till stor förståelse för alla barn och ungdomar som måste anpassa sig till en ny vardag. Lyssna på dem och ta deras oro på allvar.

Vi på Barnavårdsföreningen gör också allt för att kunna finnas till för barn, unga och familjer även nu. Våra experter svarar på dina frågor per e-post, telefon och via vår chatt. Tveka inte att be om hjälp.

Vi kan alla hjälpas åt att hindra både oron och sjukdomen att spridas.

Pia Sundell
Pia Sundell
Verksamhetsledare | Toiminnanjohtaja
+358405019105
Pia leder det operativa arbetet på Barnavårdsföreningen. Hon är också bl.a. vice ordförande för Centralförbundet för Barnskydd | Pia johtaa BF:n operatiivista työtä. Hän on myös mm. Lastensuojelun Keskusliiton varapuheenjohtaja.