Info om hur coronaviruset påverkar vår verksamhet

13.03.2020 kl. 19:49
Barnavårdsföreningen följer myndigheternas direktiv gällande coronaviruset COVID-19. Artikeln uppdateras med aktuell information efterhand.

Barnavårdsföreningen följer myndigheternas direktiv gällande coronaviruset covid-19. Artikeln uppdateras med aktuell information efterhand.

Eventuella frågor kan riktas till verksamhetsledare Pia Sundell per e-post pia.sundell (at) bvif.fi eller i akuta fall per telefon 040-501 9105.

19.3. 2020

Vi arbetar hela tiden med att hitta nya sätt att stödja familjerna under det här exceptionella läget.

Vi börjar med att öka vår närvaro på nätet. Våra chattar kommer att vara öppna varje vardag mellan 12 och 15, för alla som känner att de behöver stöd och råd i den ändrade vardagen: unga, föräldrar, mor- och farföräldrar. Mera information >>

Chatten hittas från vår webbsida www.bvif.fi

18.3.2020

Barnavårdsföreningen finns till hands också under coronavirusepidemin. Våra experter svarar på dina frågor per e-post eller telefon, kontaktuppgifterna hittar du ​här>>

16.3.2020

Regeringen har i samverkan med republikens president konstaterat att undantagsförhållanden råder i Finland på grund av coronavirusutbrottet.

Närmare info på Statsrådets webbplats>>

Statsrådets riktlinjer om rekommendationer för anordnare av småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasie- och yrkesutbildning, högre utbildning samt fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning för att bromsa upp spridningen av coronaviruset >>

15.3.2020 kl. 22.00

Helsingfors stad kompletterade sina beslut och rekommendationer med anknytning till coronavirussituationen i dag. Staden preciserade särskilt anvisningarna för daghem och skolor. 
Läs hela nyheten här>>

15.3.2020 kl. 19.50

Helsingfors stad har söndagen den 15 mars fattat beslut om att inte stänga stadens daghem och skolor. Barnavårdsföreningen och Helsingfors stad har ingått ett köpeavtal, vilket innebär att Helsingfors stad köper alla vårdplatser inom Barnavårdföreningens daghem. Barnavårdsföreningens daghem följer således Helsingfors stads direktiv.

Beslutet berör verksamheten på Barnavårdsföreningens samtliga daghem: Daghemmet Anna i Berghäll, Daghemmet Brita Maria Renlund i Berghäll, Daghemmet B. E. von Schantz i Rödbergen, Daghemmet Arbetes Vänner i Kampen, Tallbo daghem på Talludden och Tölö daghem.

Beslutet omfattar även Barnavårdsföreningens eftermiddagsverksamhet i Helsingfors, vilken fortsätter tills vidare. Beslutet berör Barnavårdsföreningens samtliga enheter: Botby eftis, Cygnaeus eftis, Drumsö eftis och Gillebo eftis.

Läs Aktuell information om coronavirussituationen 15.3.2020 från Helsingfors stad / Fostran och utbildning här >>

Läs borgmästare Jan Vapaavuoris blogg om Helsingfors stads linjedragning här>> (på finska)

13.2.2020

Barnavårdsföreningen följer myndigheternas direktiv gällande coronaviruset covid-19. Personalen informeras fortgående om vilka direktiv som gäller. Våra enheter och verksamheter har gjort upp beredskapsplaner.

I enlighet med myndigheternas riktlinjer om coronaviruset har Barnavårdsföreningen fattat beslut om att all vår gruppverksamhet och arbete i skolor håller paus. Detta gäller Tjejvillan och FamiljeLuckan, alla stödgrupper för barn och vuxna, föreläsningar, seminarier och dylika sammankomster.

Alla deltagare i slutna grupper har informerats. Information om öppen verksamhet har kablats ut via olika kanaler, t.ex. webbsidor och sociala medier. Av våra deltagare krävs inga åtgärder för tillfället.

 

Pia Sundell
Pia Sundell
Verksamhetsledare | Toiminnanjohtaja
+358405019105
Pia leder det operativa arbetet på Barnavårdsföreningen. Hon är också bl.a. vice ordförande för Centralförbundet för Barnskydd | Pia johtaa BF:n operatiivista työtä. Hän on myös mm. Lastensuojelun Keskusliiton varapuheenjohtaja.

Undantagstillstånd: Då barnet har två hem

”Barn har rätt är att upprätthålla kontakten med sina föräldrar. Många föräldrar vars barn har två hem funderar just nu över hur de ska ordna barnets boende under undantagstillståndet. Var ska barnet bo om någon insjuknar, en familjemedlem är i riskgruppen eller andra föräldern bor utanför Nyland?” Läs det aktuella blogginlägget skrivet av vår verksamhetsledare Pia Sundell.

Öppet brev till personalen

"Tack för att ni är en del av barnens, ungdomarnas och familjernas vardag. Tillsammans fortsätter vi blicka framåt och söka nya möjligheter." Läs verksamhetsledare Pia Sundells tack till personalen på Barnavårdsföreningen.

6 vinkkiä etäopetuksen ja etätyön yhdistämiseen

”Koronavirusepidemian takia kodeissa on jouduttu tilanteeseen, jossa etätöitä tekevät sekä aikuiset että lapset. Yhteiset pelisäännöt, hyvä suunnittelu ja työrauhan takaaminen nousevat avainasemaan onnistuneen yhteiselon ja työskentelyn turvaamiseksi”, Tiina Ruoho-Pettersson kirjoittaa blogissamme.

En dag i taget

"Vi vuxna måste vara ödmjuka mot oss själva och ta hand om vår egen ork. Våra barn och unga behöver oss nu mer än någonsin", skriver vår verksamhetsledare Pia Sundell i vår blogg.

Virtuell samling på dagis får beröm

I och med coronaviruset har många barn nya dagsrutiner då föräldrar i mån av möjlighet uppmanas sköta sina barn hemma. För att upprätthålla kontakten med de barn som är hemma träffas Tölö Daghem över nätet. Samlingarna har visat sig vara väldigt populära – i onsdags var det 32 barn, tre hundar och ett marsvin som deltog via sina webbkameror.

Chatt om parrelationer öppen varje vardag

”Under coronaviruspandemin kan parförhållandet ställas på prov. Den nya vardagen för med sig mycket nytt som familjerna med snabb tidtabell måste anpassa sig till”, säger Petra Willamo från Barnavårdsföreningen.

Samlade tips för dig med skolbarn hemma

Kämpar du med att skapa nya rutiner i vardagen när skolbarnen får distansundervisning? Har du bra tips om vad föräldrar kan göra för att hjälp barnet och hela familjen? Tipsa oss och hjälp andra. Vi uppdaterar artikeln efter hand.

Samlade tips för småbarnsföräldrar

Att skapa nya rutiner i vardagen kan vara utmanande för många familjer med småbarn hemma. Hjälp andra genom att skicka in dina bästa tips till oss. Vi uppdaterar artikeln efter hand.

Vi kan alla hjälpa barnen

Vi lever i utmanade tider just nu. Coronaviruspanpidemin och beredskapslagen påverkar oss alla på olika sätt. Hur ska vi garantera att alla barn har det bra i detta exceptionella läge?