Info om hur coronaviruset påverkar vår verksamhet

13.03.2020 kl. 19:49
Barnavårdsföreningen följer myndigheternas direktiv gällande coronaviruset COVID-19. Artikeln uppdateras med aktuell information efterhand.

Barnavårdsföreningen följer myndigheternas direktiv gällande coronaviruset covid-19. Artikeln uppdateras med aktuell information efterhand.

Eventuella frågor kan riktas till verksamhetsledare Pia Sundell per e-post pia.sundell (at) bvif.fi eller i akuta fall per telefon 040-501 9105.

19.3. 2020

Vi arbetar hela tiden med att hitta nya sätt att stödja familjerna under det här exceptionella läget.

Vi börjar med att öka vår närvaro på nätet. Våra chattar kommer att vara öppna varje vardag mellan 12 och 15, för alla som känner att de behöver stöd och råd i den ändrade vardagen: unga, föräldrar, mor- och farföräldrar. Mera information >>

Chatten hittas från vår webbsida www.bvif.fi

18.3.2020

Barnavårdsföreningen finns till hands också under coronavirusepidemin. Våra experter svarar på dina frågor per e-post eller telefon, kontaktuppgifterna hittar du ​här>>

16.3.2020

Regeringen har i samverkan med republikens president konstaterat att undantagsförhållanden råder i Finland på grund av coronavirusutbrottet.

Närmare info på Statsrådets webbplats>>

Statsrådets riktlinjer om rekommendationer för anordnare av småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasie- och yrkesutbildning, högre utbildning samt fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning för att bromsa upp spridningen av coronaviruset >>

15.3.2020 kl. 22.00

Helsingfors stad kompletterade sina beslut och rekommendationer med anknytning till coronavirussituationen i dag. Staden preciserade särskilt anvisningarna för daghem och skolor. 
Läs hela nyheten här>>

15.3.2020 kl. 19.50

Helsingfors stad har söndagen den 15 mars fattat beslut om att inte stänga stadens daghem och skolor. Barnavårdsföreningen och Helsingfors stad har ingått ett köpeavtal, vilket innebär att Helsingfors stad köper alla vårdplatser inom Barnavårdföreningens daghem. Barnavårdsföreningens daghem följer således Helsingfors stads direktiv.

Beslutet berör verksamheten på Barnavårdsföreningens samtliga daghem: Daghemmet Anna i Berghäll, Daghemmet Brita Maria Renlund i Berghäll, Daghemmet B. E. von Schantz i Rödbergen, Daghemmet Arbetes Vänner i Kampen, Tallbo daghem på Talludden och Tölö daghem.

Beslutet omfattar även Barnavårdsföreningens eftermiddagsverksamhet i Helsingfors, vilken fortsätter tills vidare. Beslutet berör Barnavårdsföreningens samtliga enheter: Botby eftis, Cygnaeus eftis, Drumsö eftis och Gillebo eftis.

Läs Aktuell information om coronavirussituationen 15.3.2020 från Helsingfors stad / Fostran och utbildning här >>

Läs borgmästare Jan Vapaavuoris blogg om Helsingfors stads linjedragning här>> (på finska)

13.2.2020

Barnavårdsföreningen följer myndigheternas direktiv gällande coronaviruset covid-19. Personalen informeras fortgående om vilka direktiv som gäller. Våra enheter och verksamheter har gjort upp beredskapsplaner.

I enlighet med myndigheternas riktlinjer om coronaviruset har Barnavårdsföreningen fattat beslut om att all vår gruppverksamhet och arbete i skolor håller paus. Detta gäller Tjejvillan och FamiljeLuckan, alla stödgrupper för barn och vuxna, föreläsningar, seminarier och dylika sammankomster.

Alla deltagare i slutna grupper har informerats. Information om öppen verksamhet har kablats ut via olika kanaler, t.ex. webbsidor och sociala medier. Av våra deltagare krävs inga åtgärder för tillfället.

 

Pia Sundell
Pia Sundell
Verksamhetsledare | Toiminnanjohtaja
+358405019105
Pia leder det operativa arbetet på Barnavårdsföreningen. Hon är också bl.a. vice ordförande för Centralförbundet för Barnskydd | Pia johtaa BF:n operatiivista työtä. Hän on myös mm. Lastensuojelun Keskusliiton varapuheenjohtaja.
Kolme lasta luonnossa

Maksuttomia kesäpäiväleirejä erityislapsille

Barnavårdsföreningen järjestää erityislapsille ja -nuorille kesäpäiväleirejä luonnonkauniissa ympäristössä Helsingin Meilahdessa. Leirit ovat maksuttomia.

En bättre skolvardag för flera lågklasser

Tanken var från början att skapa en samhörighet bland eleverna som gick i skola på distans och erbjuda lågklasserna ett roligt inslag i skolvardagen. Men Eva Söderlund och hennes kolleger märkte fort att de klarade av att förverkliga programmet Vi i klassen lika bra på distans. Nu ser hon nya möjligheter för framtiden.

Extra sommarläger med plats för över 300 barn och unga i huvudstadsregionen

I sommar ordnar Barnavårdsföreningen närmare 25 extra dagläger för barn och unga. Lägren är avgiftsfria och arrangeras i Helsingfors och Grankulla.

Blogg: Brev från en mamma till tonåringar

”Jag insåg att jag pratade alldeles för mycket om regler, istället för att lyssna in mina tonåriga döttrar. Redan efter några veckor kände jag mig stärkt i mitt föräldraskap.” Läs bloggen skriven av en förälder som gått nätkursen Föräldrawebben!

Träffa andra unga vars föräldrar skilt sig

Kom med på workshop 8-11.6 i Ekenäs och Helsinfors. Du får ett arbetsintyg, lunch varje dag och biobiljetter eller ett litet presentkort. Vi samlar in erfarenheter och just dina är viktiga!

Dagis online är mer än bara film

Barnavårdsföreningen blev kontaktad av föräldrar som önskade virtuell dagisverksamhet öppen för allmänheten. Då föddes idén om Öppet daghem online. "Jag tyckte mest om ramsorna, för att orden rimmade", säger Mauritz 4 år som deltagit i en av träffarna.

Vi ordnar extra sommarläger – hjälp oss genom att svara på vår förfrågan!

Svara senast 12.5 på vårt korta frågeformulär om er familjs behov av extra dagläger!

Nya videor för lärare stödjer ungas välmående

Motivation, återhämtning och självkännedom hör till de ämnen som tas upp på de nya Next Level-videorna som producerats av Barnavårdsföreningen. Videorna kan användas som stöd för undervisningen både nu i undantagstider och senare. Next Level-programmet riktar sig främst till andra stadiet och årskurs 9, men kan användas också av andra som jobbar med unga.

Rekry: Barnskötare inom småbarnspedagogik

Barnavårdsföreningen söker två ordinarie barnskötare inom småbarnspedagogik till sina daghem i Helsingfors. Hos oss får du en möjlighet att göra skillnad varje dag!