Ställningstagande: Respektera barnets rättigheter – alla dagar om året

20.11.2019 kl. 09:35
"Barnkonventionen är väldigt omfattande och gäller alla världens barn, men i dag kan vi konstatera att den saknar en skrivelse om miljörättigheter. Konventionen omformades innan miljöfrågorna hade samma genomslag som de har i dag, därför vore det dags att uppdatera konventionen på den här punkten", skriver Pia Sundell i en insändare i Hbl.

I dag är en stor dag för de små – vi firar Barnkonventionen som fyller 30 år. FN:s konvention om barnets rättigheter antogs enhälligt av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Det är den FN-konvention som ratificerats snabbast och av flest länder. I dag är det bara USA som valt att stå utanför konventionen.

Barnet har särskilda behov och intressen som bör beaktas i beslutsfattande på politisk nivå och i barnets vardag. Barnkonventionen har fyra ledande principer: alla barn har samma rättigheter och samma värde, alla barn har rätt till ett gott liv, alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den beaktad och barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.

Bakom barnets rättigheter ligger många år av arbete. Starka krafter och eldsjälar har bidragit till den utveckling vi kan se i dag. Trots många framsteg och framgångar återstår ännu mycket arbete, både internationellt och nationellt.

Enligt rapporten Global Childhood (Rädda barnen, 2019) anses Finland vara det tredje bästa landet i världen för barn. Många barn i Finland lever ett gott liv. Samtidigt är det viktigt att minnas att det också i dagens Finland finns många barn som far illa.

Vi befinner oss i en situation där antalet fattiga barn ökar, i Finland i dag lever över 120 000 barn i en fattig familj. Enligt forskning från Institutet för hälsa och välfärd är fattigdom i småbarnsfamiljer farligast, eftersom den återspeglas långt in i vuxenlivet. Det krävs därför snabba åtgärder för att vända den negativa trenden.

Barn som lever i mindre bemedlade familjer har lägre tro på framtiden, visar Rädda barnens färska rapport. Dessa barn får mindre stöd hemifrån för att förverkliga sina drömmar. En välfärdsstat ska ta hand om alla sina barn, även med ekonomiska insatser. Förutom ekonomiska resurser behöver varje barn trygga vuxna i sin vardag. Enligt Barnkonventionen har barn rätt till tillräckliga samhälleliga resurser.

Det är viktigt att hålla i minnet att alla under 18 år är barn, vilket betyder att vi också måste tillgodose de ungas rättigheter. Ungdomsbarometern 2018 visar att fastän ungdomar förhåller sig optimistiskt till sin egen och Finlands framtid har oron för hela världens tillstånd ökat. Klimatet utgör en stor oro för många unga.

Barnkonventionen är väldigt omfattande och gäller alla världens barn, men i dag kan vi konstatera att den saknar en skrivelse om miljörättigheter. Konventionen omformades innan miljöfrågorna hade samma genomslag som de har i dag, därför vore det dags att uppdatera konventionen på den här punkten.

Som finländare ska vi vara stolta över att Finland placerar sig högt i internationella jämförelser. Det innebär ändå inte att vi kan slå oss till ro och vara nöjda med det vi uppnått, tvärtom ska vi fortsätta utvecklas mot ett barnvänligare samhälle.

I dag firar vi att Barnkonventionen fyller 30 år. Låt oss tillsammans fortsätta jobba för barnets rättigheter – alla dagar om året.

Pia Sundell, verksamhetsledare, Barnavårdsföreningen

Insändaren har publicerats 20.11.2019 i HBL

Pia Sundell
Pia Sundell
Verksamhetsledare | Toiminnanjohtaja
+358405019105
Pia leder det operativa arbetet på Barnavårdsföreningen. Hon är också bl.a. vice ordförande för Centralförbundet för Barnskydd | Pia johtaa BF:n operatiivista työtä. Hän on myös mm. Lastensuojelun Keskusliiton varapuheenjohtaja.

”Nu vet jag att jag inte kan berömma mitt barn för mycket”

En lättare vardag och ett stärkt föräldraskap är det viktigaste Pia och Mikael fick med sig efter att ha deltagit i Familjeskolan POP på Barnavårdsföreningen. De deltog i programmet med sin sexåring. Läs hela blogginlägget om Familjeskolan POP.
Tre ungdomar tar en selfiebild

Över en miljon euro till Barnavårdsföreningens arbete med barn och familjer

STEA stöder vårt familjearbete – Tjejvillan till flera nya orter i Nyland
man och kvinna sitter på trappa

Kunde saker och ting ha slutat annorlunda och andra frågor kring en skilsmässa

"Är barnets liv förstört nu? Hur hamnade vi här? Svaren på frågorna mitt i en separation är inte lätta att hitta, men det kan vara till tröst att höra att saker och ting oftast faller på plats med tiden." Läs hela blogginlägget skrivet av Anne Bjaerre, sakkunnig inom barn- och familjearbete.