Ställningstagande: Respektera barnets rättigheter – alla dagar om året

20.11.2019 kl. 09:35
"Barnkonventionen är väldigt omfattande och gäller alla världens barn, men i dag kan vi konstatera att den saknar en skrivelse om miljörättigheter. Konventionen omformades innan miljöfrågorna hade samma genomslag som de har i dag, därför vore det dags att uppdatera konventionen på den här punkten", skriver Pia Sundell i en insändare i Hbl.

I dag är en stor dag för de små – vi firar Barnkonventionen som fyller 30 år. FN:s konvention om barnets rättigheter antogs enhälligt av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Det är den FN-konvention som ratificerats snabbast och av flest länder. I dag är det bara USA som valt att stå utanför konventionen.

Barnet har särskilda behov och intressen som bör beaktas i beslutsfattande på politisk nivå och i barnets vardag. Barnkonventionen har fyra ledande principer: alla barn har samma rättigheter och samma värde, alla barn har rätt till ett gott liv, alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den beaktad och barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.

Bakom barnets rättigheter ligger många år av arbete. Starka krafter och eldsjälar har bidragit till den utveckling vi kan se i dag. Trots många framsteg och framgångar återstår ännu mycket arbete, både internationellt och nationellt.

Enligt rapporten Global Childhood (Rädda barnen, 2019) anses Finland vara det tredje bästa landet i världen för barn. Många barn i Finland lever ett gott liv. Samtidigt är det viktigt att minnas att det också i dagens Finland finns många barn som far illa.

Vi befinner oss i en situation där antalet fattiga barn ökar, i Finland i dag lever över 120 000 barn i en fattig familj. Enligt forskning från Institutet för hälsa och välfärd är fattigdom i småbarnsfamiljer farligast, eftersom den återspeglas långt in i vuxenlivet. Det krävs därför snabba åtgärder för att vända den negativa trenden.

Barn som lever i mindre bemedlade familjer har lägre tro på framtiden, visar Rädda barnens färska rapport. Dessa barn får mindre stöd hemifrån för att förverkliga sina drömmar. En välfärdsstat ska ta hand om alla sina barn, även med ekonomiska insatser. Förutom ekonomiska resurser behöver varje barn trygga vuxna i sin vardag. Enligt Barnkonventionen har barn rätt till tillräckliga samhälleliga resurser.

Det är viktigt att hålla i minnet att alla under 18 år är barn, vilket betyder att vi också måste tillgodose de ungas rättigheter. Ungdomsbarometern 2018 visar att fastän ungdomar förhåller sig optimistiskt till sin egen och Finlands framtid har oron för hela världens tillstånd ökat. Klimatet utgör en stor oro för många unga.

Barnkonventionen är väldigt omfattande och gäller alla världens barn, men i dag kan vi konstatera att den saknar en skrivelse om miljörättigheter. Konventionen omformades innan miljöfrågorna hade samma genomslag som de har i dag, därför vore det dags att uppdatera konventionen på den här punkten.

Som finländare ska vi vara stolta över att Finland placerar sig högt i internationella jämförelser. Det innebär ändå inte att vi kan slå oss till ro och vara nöjda med det vi uppnått, tvärtom ska vi fortsätta utvecklas mot ett barnvänligare samhälle.

I dag firar vi att Barnkonventionen fyller 30 år. Låt oss tillsammans fortsätta jobba för barnets rättigheter – alla dagar om året.

Pia Sundell, verksamhetsledare, Barnavårdsföreningen

Insändaren har publicerats 20.11.2019 i HBL

Pia Sundell
Pia Sundell
Verksamhetsledare | Toiminnanjohtaja
+358405019105
Pia leder det operativa arbetet på Barnavårdsföreningen. Hon är också bl.a. vice ordförande för Centralförbundet för Barnskydd | Pia johtaa BF:n operatiivista työtä. Hän on myös mm. Lastensuojelun Keskusliiton varapuheenjohtaja.

Ferie- och kurscentret Högsand i Hangö håller stängt i sommar

Barnavårdsföreningens Ferie- och kurscentret Högsand i Hangö är stängt i sommar på grund av pandemin. Många kunder har annullerat sina bokningar och verksamheten kan inte öppna som planerat i juni.
Kolme lasta luonnossa

Maksuttomia kesäpäiväleirejä erityislapsille

Barnavårdsföreningen järjestää erityislapsille ja -nuorille kesäpäiväleirejä luonnonkauniissa ympäristössä Helsingin Meilahdessa. Leirit ovat maksuttomia.

En bättre skolvardag för flera lågklasser

Tanken var från början att skapa en samhörighet bland eleverna som gick i skola på distans och erbjuda lågklasserna ett roligt inslag i skolvardagen. Men Eva Söderlund och hennes kolleger märkte fort att de klarade av att förverkliga programmet Vi i klassen lika bra på distans. Nu ser hon nya möjligheter för framtiden.

Extra sommarläger med plats för över 300 barn och unga i huvudstadsregionen

I sommar ordnar Barnavårdsföreningen närmare 25 extra dagläger för barn och unga. Lägren är avgiftsfria och arrangeras i Helsingfors och Grankulla.

Blogg: Brev från en mamma till tonåringar

”Jag insåg att jag pratade alldeles för mycket om regler, istället för att lyssna in mina tonåriga döttrar. Redan efter några veckor kände jag mig stärkt i mitt föräldraskap.” Läs bloggen skriven av en förälder som gått nätkursen Föräldrawebben!

Träffa andra unga vars föräldrar skilt sig

Kom med på workshop 8-11.6 i Ekenäs och Helsinfors. Du får ett arbetsintyg, lunch varje dag och biobiljetter eller ett litet presentkort. Vi samlar in erfarenheter och just dina är viktiga!

Dagis online är mer än bara film

Barnavårdsföreningen blev kontaktad av föräldrar som önskade virtuell dagisverksamhet öppen för allmänheten. Då föddes idén om Öppet daghem online. "Jag tyckte mest om ramsorna, för att orden rimmade", säger Mauritz 4 år som deltagit i en av träffarna.

Vi ordnar extra sommarläger – hjälp oss genom att svara på vår förfrågan!

Svara senast 12.5 på vårt korta frågeformulär om er familjs behov av extra dagläger!

Nya videor för lärare stödjer ungas välmående

Motivation, återhämtning och självkännedom hör till de ämnen som tas upp på de nya Next Level-videorna som producerats av Barnavårdsföreningen. Videorna kan användas som stöd för undervisningen både nu i undantagstider och senare. Next Level-programmet riktar sig främst till andra stadiet och årskurs 9, men kan användas också av andra som jobbar med unga.