Flagga på halv stång utanför BF

Vi har siffrorna – nu behövs det åtgärder

03.10.2019 kl. 13:28
Idag vajar flaggorna på halv stång runt om i Finland med anledning av skolattacken i Kuopio, också på Barnavårdsföreningen. Vi vill framföra vårt djupaste deltagande till offren för attacken och deras anhöriga.

Barn- och ungdomspsykiatrins problem har ältats i åratal utan att resurserna nämnvärt har ökat. Tvärtom växer köerna på många håll i landet, vilket förvärrar läget för många patienter. De som når fram till vården har allt svårare problem.

4,8 av 1000 barn i åldern 0–17 år har vårdats på sjukhus för psykiska störningar år 2017, visar Folkhälsoinstitutet THL:s senaste siffror. I åldern 18–24 år är andelen nästan dubbelt större: 9,8 av 1000 unga.

I enkäten Hälsa i skolan frågar THL vartannat år eleverna hur de mår och de svarar. I enkäten får vi veta hur eleverna mår i såväl lågklasser, högklasser, gymnasier som yrkesläroanstalter. Men är det någon som lyssnar?

Ända sedan skoldådet i Jokela 2007 har man talat om att det behövs ökade resurser för elevvården i skolorna – men kraven avspeglas inte i verkligheten.  Istället har resurserna speciellt i yrkesskolorna skurits ner och eleverna ska allt mer klara sig själva. Distansstudier och lärande i arbetslivet gör att en elev som mår psykiskt dåligt inte nödvändigtvis fångas upp i skyddsnätet lika snabbt som tidigare.

Barnavårdsföreningen har länge krävt att den psykiska ohälsan bland barn och unga ska tas på allvar. Vi har sedan 2005 arbetat med förebyggande verksamhet i skolorna i Nyland och sedan i år också i Österbotten. Efterfrågan på sådan här verksamhet är stor eftersom det inte finns tillräckligt med vuxna för förebyggande arbete i skolorna.

Snart kommer Folkhälsoinstitutet med de färska siffrorna för den psykiska ohälsan i Finland – ska problemet då äntligen tas på allvar? Och inte bara det, utan att de vackra orden faktiskt leder till konkreta åtgärder och tillräckliga resurser för barnen och ungdomarna?
Pia Sundell
Pia Sundell
Verksamhetsledare | Toiminnanjohtaja
+358405019105
Pia leder det operativa arbetet på Barnavårdsföreningen. Hon är också bl.a. vice ordförande för Centralförbundet för Barnskydd | Pia johtaa BF:n operatiivista työtä. Hän on myös mm. Lastensuojelun Keskusliiton varapuheenjohtaja.

Stärk det goda i klassen

”Vi behöver alla en motvikt till vår kritiska inre röst som säger ’du kan inte’ eller ’typiskt dig, nu gjorde du bort dig igen’. Att få höra sina klasskompisar lyfta fram ens goda sidor kan fungera stärkande”, skriver Christina Holm, sakkunnig inom ungdoms- och skolverksamhet i sin bloggtext.

Rekry: Medarbetare till vårt arbete med familjer

Vi erbjuder dig en inspirerande arbetsplats med mångsidiga arbetsuppgifter, med betoning på förebyggande arbete med skilsmässo- och ombildade familjer.

Sommarläger - anmälningen öppnar 25.2

Barnavårdföreningen ordnar flera dagläger i Helsingfors och övernattningsläger på vårt kurscenter Högsand i Hangö. Anmälningen öppnar 25.2.