pärmbilden från boken Vi i klassen

Handboken Vi i klassen – för ökat välbefinnande och bättre trivsel

26.09.2019 kl. 12:58
Den förnyade handboken Vi i klassen är ett redskap för skol- och förskolepersonalen att skapa en trivsammare skolvardag för både barn och vuxna.

Handboken kan användas för att förstärka gruppsammanhållningen i en redan fungerande grupp. Den är också ett bra redskap för att lösa problem och öka trivseln i utmanande klasser.

Handbokens grundidé är att bemöta barnen på ett positivt sätt. Boken presenterar olika förhållningssätt och metoder och bjuder på många praktiska övningar. Allt detta för att öka trivseln och välmåendet i klassen.

Vi i klassen – handboken bygger på Barnavårdsföreningens mångåriga erfarenhet av att jobba i skolor och förskolor, bland annat med programmet Vi i klassen som är riktat till förskolegrupper och lågklasser.

Tillsammans med eleverna jobbar vi kring teman som sociala färdigheter, samarbete, respekt, känslor och självkänsla. Verksamheten består av praktiska övningar, diskussioner med hela gruppen, självständiga uppgifter och grupparbeten. En del av lektionerna leds av förskoleläraren eller läraren. Det ingår alltid en föräldrakväll i helheten.

För personalen erbjuder vi inspirationsträffar där personalen får ta del av Vi i klassen-handboken och får tips och idéer om hur de själva kan jobba med bland annat sociala färdigheter, samarbete och självkänsla i gruppen.

Vi i klassen är en del av Barnavårdsföreningens förebyggande skolverksamhet och finansieras av STEA. För tillfället erbjuds verksamheten i Nyland och Österbotten.

 

Mer information om programmet:

https://www.bvif.fi/sv/omoss/skola/forskolan_och_lagklasser/

Om du har frågor om handboken eller verksamheten i övrigt:

Eva Söderlund

Sakkunnig inom barn- och familjearbete

Telefon: 050-564 2920

E-post: fornamn.efternamn@bvif.fi

 

Om du har frågor gällande Vi i klassen i Österbotten:

Mikaela Lervik

Sakkunnig inom barn- och familjearbete

Telefon: 050-581 3114

E-post: fornamn.efternamn@bvif.fi

 

LADDA NER HANDBOKEN HÄR

Du kan också beställa den på: info@bvif.fi

Pris: 15 €

 
Eva Söderlund
Sakkunnig inom barn- och familjearbete | Lapsiperhetyön asiantuntija
+358505642920
BF i skolan i Nyland
Glad tonårspojke

3 övningar för att lära känna varandra i klassen

Hur får man en grupp att fungera tillsammans? Då eleverna lär känna varandra ökar förståelsen för att alla är olika och atmostäfer i klassen blir bättre. Även i klasser där eleverna gått länge tillsammans kan man alltid stärka samhörigheten och bli bättre bekant med klasskompisarna. Här kommer tre övningar som fungerar i alla klasser!
Barn och eftisledare

Rekry: Ledare för eftermiddagsverksamhet

Vi söker en ansvarsfull och positiv ledare för eftermiddagsverksamheten till Drumsö eftis i Helsingfors. Fyll din ansökan redan i dag!
  Färgpennor i olika färger

5 + 1 tips för en kreativ daghemsmiljö

Barn ska få uttrycka sig musikaliskt, visuellt, verbalt och kroppsligt på daghemmet. Att uppleva och uttrycka konst har många positiva effekter på barn, det främjar barnens förutsättningar för lärande, sociala färdigheter och positiva självbild. Läs våra tips på hur du kan skapa en kreativare miljö på daghemmet!