Ett glatt barn

Barnet lyser upp av ett tack

20.09.2019 kl. 16:04
Lägg märke till när barnet beter sig bra och ge beröm! Det är ett av de enklaste och effektivaste sätten att motivera barnet till att göra på samma sätt i fortsättningen. För barnet är en förälders beröm en värdefull belöning, skriver Minna Kuosmanen, sakkunnig inom barn- och familjearbete i sitt blogginlägg.

Beröm och belöningar kan användas för att uppmuntra och stärka positivt beteende. Ofta antar man att belöning innebär något materiellt som pengar eller en gåva. Så behöver det inte vara. Den vuxnas uppmärksamhet och beröm är mycket värdefulla belöningar.

Beröm barnet

Beröm är ett enkelt sätt att stärka önskat beteende. Alla tycker om att få beröm och att känna sig värdefulla.

Man glömmer lätt bort att berömma barn (och vuxna) när de gör enkla, självklara saker, till exempel leker i lugn och ro eller säger ”tack”. Risken finns att man endast berömmer dem när de gör något särskilt fint.

Föräldrar kan också tänka att man inte ska berömma barn för mycket – barnen förväntas bete sig väl också utan beröm.

Barn som beter sig utmanande påverkas mer och längre än andra barn av omgivningens respons och stimuli. Det är viktigt att komma ihåg att dessa barn fortfarande behöver positiv uppmärksamhet i situationer där jämnåriga inte längre behöver det.

Barn lyser upp av att få ett tack. Förutom ord är även kramar och leenden effektiva sätt att ge respons.

Beröm stärker självförtroendet

Barn behöver beröm också för att kunna tänka gott om sig själva och för att utveckla en positiv självbild.

Det är också bra att använda sig av beröm som metod när man uppmuntrar barnet att lära sig nya färdigheter och för att stöda barnets självförtroende. Beröm ger barnet känslan av att ha lyckats, vilket i sin tur får barnet att upprepa samma beteende.

Det här gör det lättare att lära sig nya färdigheter, och det önskade beteendet stärks. På motsvarande sätt avtar det beteende man inte fäster uppmärksamhet vid.


Tänk på vad du önskar att barnet oftare skulle göra. Lär dig att lägga märke till och ge beröm när barnet gör så.
 

Beröm i praktiken

Pappa hjälper barnen i deras kvällssysslor. De håller på att klä av sig för att bada. Det ena barnet går till tvättkorgen och lägger kläderna i korgen.


Pappan: Vad fint att du lade kläderna i tvättkorgen! Det var mycket hjälpsamt, tack så mycket.


Sonen: (Ler åt sin pappa och är glad över att få beröm.) Jag ska göra så här varje dag.


Pappan: Det är en mycket bra idé och kommer att hjälpa mig mycket.


Dottern: Jag ska också göra så, pappa.


Pappan: Tack. Jag är glad att ha två så hjälpsamma barn! (Pappan kramar sina barn och rufsar till deras hår).


Här lyckas pappan utmärkt med att berömma och uppmärksamma båda barnen. Han benämner deras handlingar som hjälp. Han använder sig också av fysisk kontakt (han kramar och att rufsar till håret) för att poängtera hur nöjd han är med barnen.

Barnen är klart glada över att ha gjort pappan nöjd och njuter av berömmet.


Bloggtexten är ett utdrag ur Familjeskolans handbok.

 

Känns vardagen i barnfamiljen utmanande? Behöver du tips för en mer positiv samvaro med ditt barn? Då kan du bekanta dig med programmet Familjeskolan POP®
eller Familjeskolans handbok som nyligen givits ut också på svenska.

 
Minna Kuosmanen
Lapsiperhetyön asiantuntija, neuropsykiatrinen valmentaja | Sakkunnig inom barn- och familjearbete, neuropsykiatrisk coach
+358505343930

Familjehandledning ger stöd i föräldraskapet

Familjehandledning erbjuder föräldrar verktyg för en positivare vardag och möjligheten att vädra tankar med en sakkunnig. ”Äntligen få säga hur saker och ting är och få konkret hjälp”, säger en förälder som gått vår familjehandledning.

Voiko lapsellani olla ADHD?

"Arki takkuaa - lapsi unohtelee, hänen on vaikea noudattaa ohjeita tai hän joutuu toistuvasti riitoihin muiden kanssa. Asioita sattuu ja tapahtuu, tekemiset kasautuvat ja koetaan epäonnistumista. Lapsi saattaa menettää malttinsa pienistäkin asioista tai reagoi tapahtuneeseen nähden todella voimakkaasti. Miten sitten tietää onko lapsella ADHD?" Lue psykologi Silve Serenius-Sirven kirjoittama teksti aiheesta.

6 tips: Så här kombinerar du barnens distansundervisning med ditt distansarbete

"Coronapandemin har fört med sig en situation där både barn och vuxna jobbar på distans. En lyckad samvaro i hemmet kräver gemensamma spelregler, god planering och ett fredat utrymme för alla i familjen", skriver Tiina Ruoho-Pettersson i vår blogg.

Stöd för föräldrar med barn som har ett utmanande beteende

Förändringar i rutinerna kan vara speciellt svåra för barn och unga som har neuropsykiatriska utmaningar. Vi ger stöd och råd också under coronakrisen.

6 vinkkiä etäopetuksen ja etätyön yhdistämiseen

”Koronavirusepidemian takia kodeissa on jouduttu tilanteeseen, jossa etätöitä tekevät sekä aikuiset että lapset. Yhteiset pelisäännöt, hyvä suunnittelu ja työrauhan takaaminen nousevat avainasemaan onnistuneen yhteiselon ja työskentelyn turvaamiseksi”, Tiina Ruoho-Pettersson kirjoittaa blogissamme.

Samlade tips för småbarnsföräldrar

Att skapa nya rutiner i vardagen kan vara utmanande för många familjer med småbarn hemma. Hjälp andra genom att skicka in dina bästa tips till oss. Vi uppdaterar artikeln efter hand.

Alla chattar öppna varje vardag

Corona råddar till vardagen – chatta med våra experter för råd och stöd varje vardag. Efter önskemål svarar vi nu också kvällstid.

”Nu vet jag att jag inte kan berömma mitt barn för mycket”

En lättare vardag och ett stärkt föräldraskap är det viktigaste Pia och Mikael fick med sig efter att ha deltagit i Familjeskolan POP på Barnavårdsföreningen. De deltog i programmet med sin sexåring. Läs hela blogginlägget om Familjeskolan POP.
Lärare i klassen

Hur ser du på din elev?

"Vi som jobbar i skolor kan ha förväntningar på hur elever ska bete sig och hur klassen ska fungera. Efter många år av arbete i skolor har jag märkt att det är lätt hänt att våra förväntningar inte alltid stämmer överens med det vi möter i klassen – det är nödvändigtvis inte sämre eller bättre, utan kanske annorlunda än vi tänkt oss." Läs bloggtexten skriven av Maria Ostrow, sakkunnig inom barn- och familjearbete.