Sista våren på dagis

03.04.2019 kl. 10:54
"Min sons tid på daghemmet börjar gå mot sitt slut - nästa höst börjar förskolan. Han började på daghemmet då han var ett och ett halvt år, och då minns jag att det kändes som om han skulle ha otaliga år på dagis framför sig", skriver Muluken Cederborg i Barnavårdsföreningens blogg.

Nästa höst inleder min son förskolan och nu efteråt det känns som om dessa år passerat väldigt fort. Sista våren på dagis och det är dags för en tillbakablick – vilka färdigheter kommer min son att bära med sig till förskolan och vidare ut i livet?

Självförtroende, sociala färdigheter och kulturell kompetens

Ett starkare självförtroende - det är den första färdigheten. Genom att pedagogerna på daghemmet genom åren stöttat vår son tror han mera på sig själv och sina egna förmågor. Han vågar försöka sig på nya saker och faller inte rutinmässigt tillbaka på att han inte vågar, av rädsla att andra ska lyckas och han själv misslyckas.

Nuförtiden så vågar han rita med glädje och inte genast ge upp. Tidigare tog känslan över, att andra ritar mycket bättre än han själv. För oss föräldrar är det mycket skönt att se att utvecklingen har gått i en positiv riktning, att vår son fått en bättre självkänsla och att han vågar lita mera på sig själv.

Den andra lärdomen han tar med sig från daghemmet är sociala färdigheter: på daghemmet har min son lärt sig att skapa nära vänskapsrelationer. Detta är oerhört viktigt, eftersom jag anser att barn med goda sociala färdigheter har lättare att kommunicera med andra omkring sig. Social kompetens handlar om en förmåga att kunna samverka med andra – och för att kunna samverka behövs kunskap, färdighet, värderingar och motivation.

Den tredje lärdomen är kulturell och kommunikativ kompetens. Vår son har under den senaste tiden funderat över olika människors utseende, deras språk och deras kulturella bakgrund. Orsaken kan ligga i att han upplever ha sig har en annan bakgrund än sina jämnåriga kompisar. Jag, hans mamma, är från Etiopien. Kanske han upplever att det inte finns så många andra familjer med mixad bakgrund i våra kretsar, och det därför blir svårt att avspegla sig mot någon annan.

Daghemmet har gått inför att lyfta fram temat "världen" och dagisbarnen har fått bekanta sig med olika länder i världen, landets språk, sett på bilder och lärt sig ländernas flaggor. Det har lett till att vår son blivit mera nyfiken på världen, vill veta mera och tryggheten har vuxit i att det är ok att ha en annan bakgrund än andra barn på dagis.

Trygghet viktigast

Under det senaste föräldramötet blev vi föräldrar tillfrågade vad vi upplever som viktigast i daghemmets verksamhet. Svaren utformades till ett ordmoln där ett ord i slutändan dominerade: Trygghet.

Andra tydliga ord som kunde skönjas var öppenhet, dialog, kommunikation, kontinuitet, glädje, kvalitet, omsorg, lugn och en utvecklande miljö.

Tryggheten ligger i grunden för alla andra färdigheter. Svaren visar att föräldrarna på min sons dagis litar på personalen, och i förlängningen förstås även på att de nya grunderna för planen för småbarnspedagogik, som vi föräldrar också fått bekanta oss med, är samstämmig med dagisets syfte.

Viktigt skede i barnets liv

Småbarnspedagogiken, barnets tid på daghemmet, är en del av det finländska utbildningssystemet och betecknas som ett viktigt skede i barnets växande och lärande. Småbarnspedagogikens uppdrag är att i samarbete med vårdnadshavarna främja barnens helhetsutveckling.

Dagiset är en central service för barnfamiljer och de flesta barn tar del av småbarnspedagogiken innan läroplikten i förskolan börjar. Från dagistiden får mitt barn med sig erfarenheter som kommer att hjälpa honom in i skolvärlden, och vidare ut i samhället.

Som förälder till ett dagisbarn är det trevligt att notera de många positiva idéerna i den nya planen för småbarnspedagogik överensstämmer med det vi föräldrar upplever som viktigt.

Tiden på daghemmet har gett min son ett bättre självförtroende, han har lärt sig att skapa vänskapsrelationer och hans kulturella kompetens har förstärkts. När jag lämnat mitt barn på dagis, har jag kunnat lita på att han känner sig trygg.

Jag anser att småbarnspedagogernas jobb hör till de viktigaste jobb i världen. Deras uppgift är att skapa en trygg grund för barnen att gro i.

Så att min son i år ta emot en blomma på vårfesten och ett litet kliv in i en större värld. 

Muluken Cederborg
Ungdom med huva

”Mamma, är jag hopplös?”

”En vanlig vardagskväll körde jag min tonåriga son till träningarna. Han råkade vara på prathumör, men det han ville tala om gav mig en verklig tankeställare.” Läs den berörande bloggtexten av en tonårspojkes mamma.
Nuori mies metsässä

Mitä lastenkodin asukkaista tulikaan?

"Meistä tuli muurareita, taksikuskeja suutareita… laulaa Anssi Kela kappaleessaan. Lastensuojelulaitoksessa työskentelevänä olen monesti ajatellut meillä asuneiden lasten tulevaisuutta." Lue Töölön lastenkodin ohjaajan Sami Hautamäen koskettava blogiteksti.

Barn på flyktingläger har samma rättigheter som ditt barn

I flera månaders tid har medierna rapporterat om bedrövliga förhållanden i flyktingläger i Syrien. I lägren vistas också kvinnor och barn till IS-terrorister. En del av dem är finländska medborgare, men har trots det inte getts möjlighet att återvända till sitt hemland Finland.