Pappa, ta hand om dig själv efter skilsmässa

19.03.2019 kl. 09:57
”Ungefär hälften av äktenskapen slutar i skilsmässa”. Ja, det visste jag visserligen men sådant angår ju inte en själv. Tills vårt 13-åriga parförhållande slutade i skilsmässa för snart ett år sedan. Läs blogginlägget om pappor i skilsmässa, skrivet av socialpsykolog och forskare Rasmus Mannerström.

 

Överraskningen och chocken över att det gick så här för oss var, ja, förlamande. Ännu värre kändes det eftersom jag var pappa till världens två underbaraste barn vars grundtrygghet nu rubbades. Hur skulle jag agera med tanke på mig själv och mina barn, nu när min roll som partner hade nått sitt slut, men förälder och pappa var jag fortfarande?

Oss pappor finns av många olika slag – vi kommer från olika bakgrund, har olika sysselsättningar och möjligheter att vara närvarande i våra barns vardag. Jag vågar dock påstå att i dagens läge utgör faderskap en relativt viktig del i mäns liv och identitet. Det innebär att vi som pappor funderar över och planerar våra barns vardag och framtid, vi engagerar oss tidsmässigt och emotionellt i deras liv. Så har det dock inte alltid varit. Vår uppfattning om vad som utgör att vara pappa, dess möjligheter och begränsningar, hänger ihop med samhälleliga förväntningar och uppfattningar om att vara man.

Mansrollen i förändring

Förr var samhällets roller mer givna och rigida. Pappan var den som stod för ekonomin medan mamman var den som ansvarade för barnskötsel och det emotionella arbete som ingick i det. Det betydde också att män och kvinnor uppfostrades till dessa roller. Män lärdes i högre grad att förtrycka sina känslor (av intimitet) medan kvinnor lärdes det motsatta. För män innebar det ofta ett distanserat och kallt förhållande till barn och uppfostran, det var trots allt inte deras uppgift.

Världen har dock förändrats. Män och kvinnor är i dagens läge socialt och ekonomiskt mer jämställda än någonsin tidigare och de traditionella gränsdragningarna mellan olika könsroller har suddats ut. Det innebär bl.a. att män kan och också förväntas delta jämlikt i barnens liv. Det innebär dock också att vi inte längre kan räkna med ett livslångt äktenskap och en kärnfamilj, utan skilsmässor är oundvikliga.

För att inte hamna alltför långt från ämnet så är min poäng att förändringarna i könsroller i allmänhet och manlighet i synnerhet har medfört att en skilsmässa i dagens läge är en minst lika stor emotionell kris för pappor som för mammor, och som sådan borde den erkännas. Nämligen, tvärtemot vad en sinande skara röster fortfarande domderar, så spelar känslor en lika viktig roll för vårt psyke och välmående oberoende kön. Problemet är bara det att många av oss pappor har vuxit upp i en hemmamiljö där vi inte uppmuntrats till att tala om våra känslor. Det upplevs skamligt, icke-manligt, svagt – ”känslor är för kvinnor”. Sorgligt nog förlamar det oss lätt, gör oss frustrerade, bittra och aggressiva. Det är trots allt så som många av oss män lärt oss att hantera svåra känslor.

Pappor i skilsmässa

Som män och pappor får och ska vi idag tala om våra erfarenheter, förväntningar, besvikelser och sorger. Som pappor är det extra viktigt att inse eftersom vi förväntas vara jämlikt närvarande i våra barns liv trots skilsmässan. Vi måste med andra ord kunna vara emotionellt närvarande. Oberoende praktiska arrangemang i vardagen, så som pappa är du fortfarande dina barns idol och rollmodell, den som de litar på för trygghet och världens kontinuitet.

Själv deltog jag i Barnavårdsföreningens ”S som i skilsmässa – stödgrupp för föräldrar” strax efter min skilsmässa. Vi träffades en gång i veckan under tio veckors tid. Gruppen erbjöd en trygg miljö där alla fick berätta om sina upplevelser och känslor. Vi lärde oss också om olika roller, mönster och fallgropar i parförhållanden samt hur stöda barnen i skilsmässan. Sammanfattningsvis kom jag ut som en mycket klarsyntare och starkare person.

Avslutningsvis, vi kan aldrig fullt ut genomskåda våra eller andras begär – varför vi älskar, när, hur och vem, eller varför kärleken ibland tar slut. Därför måste vi också lära oss att släppa loss från vårt begär att förutse och kontrollera vår omgivning. Däremot kan och bör vi ge våra barn den kärlek de förtjänar, oskyldiga som de är till skilsmässan.

Som pappa, svik inte deras förväntningar utan visa dem omsorg genom att ta hand om dig själv – sök samtalsstöd och -hjälp i samband med skilsmässa. Undvik inte dina känslor när de behöver hanteras. När allt kommer omkring så är begrepp som manligt/feminint, styrka/svaghet och de uppfattningar som de ger upphov till formbara och öppna för tolkning. Med andra ord finns det styrka i att våga visa svaghet.

Rasmus Mannerström 
Socialpsykolog, forskare

 

Barnavårdsföreningen har öppnat en ny svenskspråkig chatt för pappor. Chatten erbjuder ett anonymt forum att tala om familj, barn, förhållande, separation och nyfamilj. 

Läs mera om pappachatten >>>

Bekanta dig med Barnavårdsföreningens service för frånskilda föräldrar: Grupper, stödsamtal och föreläsningar.

Skilsmässa och nyfamilj >>> 

 

Foto högst uppe på sidan: Karin Lindoroos

Kolme lasta luonnossa

Maksuttomia kesäpäiväleirejä erityislapsille

Barnavårdsföreningen järjestää erityislapsille ja -nuorille kesäpäiväleirejä luonnonkauniissa ympäristössä Helsingin Meilahdessa. Leirit ovat maksuttomia.

En bättre skolvardag för flera lågklasser

Tanken var från början att skapa en samhörighet bland eleverna som gick i skola på distans och erbjuda lågklasserna ett roligt inslag i skolvardagen. Men Eva Söderlund och hennes kolleger märkte fort att de klarade av att förverkliga programmet Vi i klassen lika bra på distans. Nu ser hon nya möjligheter för framtiden.

Extra sommarläger med plats för över 300 barn och unga i huvudstadsregionen

I sommar ordnar Barnavårdsföreningen närmare 25 extra dagläger för barn och unga. Lägren är avgiftsfria och arrangeras i Helsingfors och Grankulla.

Blogg: Brev från en mamma till tonåringar

”Jag insåg att jag pratade alldeles för mycket om regler, istället för att lyssna in mina tonåriga döttrar. Redan efter några veckor kände jag mig stärkt i mitt föräldraskap.” Läs bloggen skriven av en förälder som gått nätkursen Föräldrawebben!

Träffa andra unga vars föräldrar skilt sig

Kom med på workshop 8-11.6 i Ekenäs och Helsinfors. Du får ett arbetsintyg, lunch varje dag och biobiljetter eller ett litet presentkort. Vi samlar in erfarenheter och just dina är viktiga!

Dagis online är mer än bara film

Barnavårdsföreningen blev kontaktad av föräldrar som önskade virtuell dagisverksamhet öppen för allmänheten. Då föddes idén om Öppet daghem online. "Jag tyckte mest om ramsorna, för att orden rimmade", säger Mauritz 4 år som deltagit i en av träffarna.

Vi ordnar extra sommarläger – hjälp oss genom att svara på vår förfrågan!

Svara senast 12.5 på vårt korta frågeformulär om er familjs behov av extra dagläger!

Nya videor för lärare stödjer ungas välmående

Motivation, återhämtning och självkännedom hör till de ämnen som tas upp på de nya Next Level-videorna som producerats av Barnavårdsföreningen. Videorna kan användas som stöd för undervisningen både nu i undantagstider och senare. Next Level-programmet riktar sig främst till andra stadiet och årskurs 9, men kan användas också av andra som jobbar med unga.

Rekry: Barnskötare inom småbarnspedagogik

Barnavårdsföreningen söker två ordinarie barnskötare inom småbarnspedagogik till sina daghem i Helsingfors. Hos oss får du en möjlighet att göra skillnad varje dag!