64767.jpg

Barnavårdföreningen påbörjar ny unik satsning för barn placerade utanför hemmet

08.08.2018 kl. 11:12
Barn som placeras utanför hemmet lider ofta av bristande välmående. Forskning visar att speciellt barn som placerats i tonåren kan må dåligt långt in i vuxenlivet. De tjänster som Social- och hälsovårdssektorn erbjuder räcker inte till för att stödja dessa ungdomar. Barnavårdsföreningens nya projekt Oman elämäni supertähti har som målsättning att stärka ungdomarnas psykiska hälsa, öka deras självkänsla och förbättra deras sociala relationer. Storsatsningen finansieras av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA).

Få unga som placerats utanför hemmet har tillräckliga verktyg och färdigheter för att hantera sin vardag. Betydelsefulla människorelationer, möjlighet till en hobby och känslan av att ha kontroll över sitt eget liv, är faktorer som kan förebygga marginalisering hos unga. Det här ska Barnavårdsföreningens nya projekt kunna erbjuda.

 

- Projektet behövs och finns till för att dessa ungdomar ska få känna sig värdefulla, säger Pia Sundell verksamhetsledare på Barnavårdsföreningen som upprätthåller Tölö barnhem i Helsingfors.

 

Oman elämäni supertähti - projektets syfte är att erbjuda ungdomarna konkreta redskap i att kunna hantera sitt eget liv. Projektet strävar efter att hjälpa ungdomarna skapa en bättre grund för framtiden och öka deras chanser att nå upp till sina egna målsättningar. Inom ramen för projektet ges tonåringarna bland annat möjligheten att få träffa en mental coach.

 

- En långsiktig och systematisk mental träning har visat kunna bidra till en ökad livskvalitet. Vårt ansvar som serviceproducent tar slut då barnen fyller 18, men vi vet att dessa ungdomar behöver extra mycket stöd för att klara sig i vuxenlivet, konstaterar Barnavårdsföreningens verksamhetsledare Pia Sundell.

 

Oman elämäni supertähti - projektet når 85 finsk- och svenskspråkiga ungdomar per år. Verksamheten sker i Nyland, främst i huvudstadsregionen, och riktar sig till ungdomar i åldern 14–17 år placerade utanför hemmet. Även personal som i sitt arbete möter ungdomarna utgör en målgrupp för projektet. Oman elämäni supertähti inleds i augusti 2018 och pågår fram till december 2021.

 

Mera information:

Petra Willamo
Organisationschef Barnavårdsföreningen
+358407362747
petra.willamo@bvif.fi

 

 
Petra Willamo
Organisationschef | Järjestöpäällikkö
+358407362747
petra.willamobvif.fi
Petra leder och utvecklar vårt bidragsfinansierade arbete med barn och familjer | Petra johtaa ja kehittää avustusrahoitteista työtämme lasten ja perheiden kanssa.
59514_t.jpg

Livet är nu – men hur stödja tonåringen att också se framåt?

Jag har lärt mig att inte anta saker utgående från mig själv, utan istället fråga öppet om saker och låta ungdomarna berätta, skriver vår sakunniga Emma Fabricius i vår blogg.
64769_t.jpg

Barnavårdsföreningen panostaa sijoitettujen lasten tulevaisuuteen

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ongelmat ovat moninaisia ja heidän syrjäytymisvaara on ilmeinen. Varsinkin teini-ikäisenä sijoitetut lapset ovat riskissä voida huonosti pitkälle aikuisikään. Sosiaali- ja terveyssektorin nuorille tarjoamat palvelut eivät riitä tukemaan aikuiselämän kynnyksellä olevia nuoria. Barnavårdsföreningenin uusi projekti Oman elämäni supertähti on suurpanostus sijoitettujen nuorten tulevaisuuteen. Projektin tavoitteena on vahvistaa nuorten psyykkistä terveyttä, kohottaa itsetuntoa ja parantaa sosiaalisia suhteita. Projekti on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) tukema.