64767.jpg

Barnavårdföreningen påbörjar ny unik satsning för barn placerade utanför hemmet

08.08.2018 kl. 11:12
Barn som placeras utanför hemmet lider ofta av bristande välmående. Forskning visar att speciellt barn som placerats i tonåren kan må dåligt långt in i vuxenlivet. De tjänster som Social- och hälsovårdssektorn erbjuder räcker inte till för att stödja dessa ungdomar. Barnavårdsföreningens nya projekt Oman elämäni supertähti har som målsättning att stärka ungdomarnas psykiska hälsa, öka deras självkänsla och förbättra deras sociala relationer. Storsatsningen finansieras av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA).

Få unga som placerats utanför hemmet har tillräckliga verktyg och färdigheter för att hantera sin vardag. Betydelsefulla människorelationer, möjlighet till en hobby och känslan av att ha kontroll över sitt eget liv, är faktorer som kan förebygga marginalisering hos unga. Det här ska Barnavårdsföreningens nya projekt kunna erbjuda.

 

- Projektet behövs och finns till för att dessa ungdomar ska få känna sig värdefulla, säger Pia Sundell verksamhetsledare på Barnavårdsföreningen som upprätthåller Tölö barnhem i Helsingfors.

 

Oman elämäni supertähti - projektets syfte är att erbjuda ungdomarna konkreta redskap i att kunna hantera sitt eget liv. Projektet strävar efter att hjälpa ungdomarna skapa en bättre grund för framtiden och öka deras chanser att nå upp till sina egna målsättningar. Inom ramen för projektet ges tonåringarna bland annat möjligheten att få träffa en mental coach.

 

- En långsiktig och systematisk mental träning har visat kunna bidra till en ökad livskvalitet. Vårt ansvar som serviceproducent tar slut då barnen fyller 18, men vi vet att dessa ungdomar behöver extra mycket stöd för att klara sig i vuxenlivet, konstaterar Barnavårdsföreningens verksamhetsledare Pia Sundell.

 

Oman elämäni supertähti - projektet når 85 finsk- och svenskspråkiga ungdomar per år. Verksamheten sker i Nyland, främst i huvudstadsregionen, och riktar sig till ungdomar i åldern 14–17 år placerade utanför hemmet. Även personal som i sitt arbete möter ungdomarna utgör en målgrupp för projektet. Oman elämäni supertähti inleds i augusti 2018 och pågår fram till december 2021.

 

Mera information:

Petra Willamo
Organisationschef Barnavårdsföreningen
+358407362747
petra.willamo@bvif.fi

 

 
Petra Willamo
Organisationschef | Järjestöpäällikkö
+358407362747
petra.willamobvif.fi
Petra leder och utvecklar vårt bidragsfinansierade arbete med barn och familjer | Petra johtaa ja kehittää avustusrahoitteista työtämme lasten ja perheiden kanssa.
65654_t.jpg

Har du hört om Tjejvillan i Helsingfors?

Kika in i nyöppnade Tjejvillan! En trygg plats i centrala Helsingfors för dig som är i tonåren och identifierar dig som flicka.
65554_t.jpg

Rekry: Barnskötare inom småbarnspedagogik som reservperson till Tölö daghem

Vi söker en barnskötare inom småbarnspedagogik som reservperson till Tölö daghem för tiden oktober 2018 till 14.6.2019. Reservpersonen jobbar även på andra enheter enligt behov.
65469_t.jpg

Ställningstagande: Tonårsflickor har svårt att hitta sin plats

Tonårsflickors ångest beror förutom på miljön på krav som kommer utifrån och krav som de unga ställer på sig själva, skriver organisationschef Petra Willamo i en insändare i HBL.