63846.jpg

Kärlek och vilja finns - men vardagen sätter nyfamiljen på prov

07.05.2018 kl. 09:26
Lever du i en nyfamilj? Svara på vår korta enkät och vinn ett exemplar av den pinfärska boken S som i skilsmässa N som i nyfamilj och biobiljetter.

I en nyfamilj kan det finnas många viljor som drar år olika håll. Det tar tid, ibland flera år, innan saker och ting faller på plats och vardagen i en nyfamilj löper på utan större komplikationer.

 

Att söka utomstående hjälp kan kännas svårt.

 

För att kartlägga nyfamiljernas behov av stöd vill vi nu ställa frågor direkt till dig som lever i nyfamilj och anhöriga som lever i närheten av en nyfamilj.

 

Genom att svara på vår korta enkät hjälper du oss utveckla vår verksamhet, så att den bäst motsvarar nyfamiljernas behov och önskemål. 

 

Svara på frågorna i enkäten innan den 27 maj och vinn:

- Bland alla som svarar lottar vi ut 2 paket med vår pinfärska bok S som i skilsmässa N som i nyfamilj och biobiljetter.

- De tio första som svarar på enkäten skickas ett pappersexemplar av boken S som i skilsmässa N som i nyfamilj.

 

Alla svar behandlas konfidentiellt.

 

Till enkäten 

 

E-bok: S som i skilsmässa N som i nyfamilj. Samlade berättelser. 

E-boken är riktad till dig som är frånskild eller lever i nyfamilj och till dig som i ditt jobb bemöter barn och vuxna som lever i en skilsmässo- eller nyfamilj. Berättelserna är skriva av professionella och personer med egen erfarenhet.

 

Illustration: Antonia Ringbom

 
Anne Bjaerre
Enhetschef | Yksikönjohtaja
+358407710152
anne.bjaerrebvif.fi
63809_t.jpg

Bertha Strandberg – ett livslångt engagemang för Berghälls barnhem

I början av 1900-talet skötte barnmorskan Bertha Strandberg Berghäll barnhem i princip dygnet runt. Följden av dessa i nutiden nästintill omänskliga krav på engagemang, var att yrkeskvinnor inom vårdbranschen, likt Bertha, förblev ogifta och hade inte några egna barn.
64013_t.jpg

Barnavårdsföreningen uppmanar riksdagen att fortsättningsvis upprätthålla en kvalitativ och jämlik mödra- och barnrådgivning

Barnavårdsföreningen har gett ett utlåtande till riksdagens social och hälsovårdsutskott gällande regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården och till vissa lagar som har samband med den.