63846.jpg

Kärlek och vilja finns - men vardagen sätter nyfamiljen på prov

07.05.2018 kl. 09:26
Lever du i en nyfamilj? Svara på vår korta enkät och vinn ett exemplar av den pinfärska boken S som i skilsmässa N som i nyfamilj och biobiljetter.

I en nyfamilj kan det finnas många viljor som drar år olika håll. Det tar tid, ibland flera år, innan saker och ting faller på plats och vardagen i en nyfamilj löper på utan större komplikationer.

 

Att söka utomstående hjälp kan kännas svårt.

 

För att kartlägga nyfamiljernas behov av stöd vill vi nu ställa frågor direkt till dig som lever i nyfamilj och anhöriga som lever i närheten av en nyfamilj.

 

Genom att svara på vår korta enkät hjälper du oss utveckla vår verksamhet, så att den bäst motsvarar nyfamiljernas behov och önskemål. 

 

Svara på frågorna i enkäten innan den 27 maj och vinn:

- Bland alla som svarar lottar vi ut 2 paket med vår pinfärska bok S som i skilsmässa N som i nyfamilj och biobiljetter.

- De tio första som svarar på enkäten skickas ett pappersexemplar av boken S som i skilsmässa N som i nyfamilj.

 

Alla svar behandlas konfidentiellt.

 

Till enkäten 

 

E-bok: S som i skilsmässa N som i nyfamilj. Samlade berättelser. 

E-boken är riktad till dig som är frånskild eller lever i nyfamilj och till dig som i ditt jobb bemöter barn och vuxna som lever i en skilsmässo- eller nyfamilj. Berättelserna är skriva av professionella och personer med egen erfarenhet.

 

Illustration: Antonia Ringbom

 
Anne Bjaerre
Enhetschef | Yksikönjohtaja
+358407710152
anne.bjaerrebvif.fi
59514_t.jpg

Livet är nu – men hur stödja tonåringen att också se framåt?

Jag har lärt mig att inte anta saker utgående från mig själv, utan istället fråga öppet om saker och låta ungdomarna berätta, skriver vår sakunniga Emma Fabricius i vår blogg.
64769_t.jpg

Barnavårdsföreningen panostaa sijoitettujen lasten tulevaisuuteen

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ongelmat ovat moninaisia ja heidän syrjäytymisvaara on ilmeinen. Varsinkin teini-ikäisenä sijoitetut lapset ovat riskissä voida huonosti pitkälle aikuisikään. Sosiaali- ja terveyssektorin nuorille tarjoamat palvelut eivät riitä tukemaan aikuiselämän kynnyksellä olevia nuoria. Barnavårdsföreningenin uusi projekti Oman elämäni supertähti on suurpanostus sijoitettujen nuorten tulevaisuuteen. Projektin tavoitteena on vahvistaa nuorten psyykkistä terveyttä, kohottaa itsetuntoa ja parantaa sosiaalisia suhteita. Projekti on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) tukema.
64767_t.jpg

Barnavårdföreningen påbörjar ny unik satsning för barn placerade utanför hemmet

Barn som placeras utanför hemmet lider ofta av bristande välmående. Forskning visar att speciellt barn som placerats i tonåren kan må dåligt långt in i vuxenlivet. De tjänster som Social- och hälsovårdssektorn erbjuder räcker inte till för att stödja dessa ungdomar. Barnavårdsföreningens nya projekt Oman elämäni supertähti har som målsättning att stärka ungdomarnas psykiska hälsa, öka deras självkänsla och förbättra deras sociala relationer. Storsatsningen finansieras av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA).