61795.jpg

Finlands äldsta barnskyddsorganisation fyller 125

05.01.2018 kl. 10:00
Barnavårdsföreningen firar i år sitt 125-års jubileum. Organisationen har överlevt både krig, recessioner, inhemska och globala kriser. Från att ha varit en förening som drevs av kvinnor som arbetade frivilligt är Barnavårdsföreningen i dag en professionell serviceproducent med en personalstyrka på över 120 personer.

Barnavårdsföreningen uppstod i sekelskiftet 1900 i en tid då Helsingfors höll på att förvandlas till en storstad. Inkomstskillnaderna bland stadsborna var stora och till stadens mest utsatta hörde ogifta mödrar och deras barn. Av dessa barn dog en tredjedel under sitt första levnadsår.

 

För att lindra misären grundade ett flertal kvinnor år 1893 en välgörenhetsförening vid namn Barnavårdsföreningen. Föreningens grundare Anna af Schultén kom att inta en pionjärroll inom barnskyddsarbete i Finland. Sedan dess har föreningen varit med om att skapa ett barnvänligare samhälle.

 

Staden och samhället har förändrats mycket under Barnavårdsföreningens 125-åriga historia. Men genom historien har barnet alltid stått i centrum för föreningens verksamhet.

 

Dagens barn behöver också stöd

 

I dagens Finland har många barn ur ett materiellt perspektiv sett mer än någonsin. De får växa upp i bra miljöer med trygga vuxna och tillräckliga resurser. Tyvärr lever alldeles för många barn fortfarande under otillräckliga eller direkt skadliga förhållanden.

 

Just nu står samhället står inför stora förändringar. En förnyad social- och hälsovårdsreform är nödvändig, men som den ser ut att förverkligas kan man säga att den snarare skapar nya problem än löser gamla. Vårdformen är till sin omfattning gigantisk och fokuserar allt mer på hälsovården. Socialvården glöms bort och reformen drivs igenom utan att beakta barnets bästa.

 

Den svenskspråkiga socialvården är också ett stort orosmoment. Kommer barn och familjer att ha tillgång till svenskspråkig service inom de nya landskapen?

 

Ett tredje orosmoment är att beslut som berör barn görs utan gedigen barnkonsekvensanalys. Varken beslutsfattare eller andra känner tillräckligt bra till Barnkonventionen och barnets rättigheter. Beslut som inte är till barnets fördel, kan helt enkelt inte tas.

 

Målmedveten, stark och modig

 

Barnavårsföreningens viktiga arbete fortsätter. Genom tiderna har föreningen har påverkats av samhället och ständigt utvecklat sin verksamhet. Arbetet för barn och barnfamiljer kräver målmedvetenhet och stark tro på arbetets påverkan, men också mod. Föreningen har kunnat leva vidare tack vare innovativt tänkande, kvalitativt arbete och en tro på ett barnvänligare samhälle.

 

Det är en stor ära att få leda vårt lands äldsta barnskyddorganisation. Jag är stolt över vår förening och jag är stolt över det arbete som görs hos oss varje dag. Min tro på föreningen är stark. Tillsammans fortsätter vi jobba med barnets bästa i fokus, förhoppningsvis i 125 år till.

Pia Sundell
Pia Sundell
Verksamhetsledare | Toiminnanjohtaja
+358405019105
Pia leder det operativa arbetet på Barnavårdsföreningen. Hon är också bl.a. vice ordförande för Centralförbundet för Barnskydd | Pia johtaa BF:n operatiivista työtä. Hän on myös mm. Lastensuojelun Keskusliiton varapuheenjohtaja.
67582_t.jpg

Tjejer, våga tala om självkänsla!

Under hösten 2018 gjorde tre praktikanter från Svenska social- och kommunalhögskolan sin praktik på Tjejvillan i Grankulla. Läs bloggtexten där de berättar om sin workshop med temat självkänsla, på Barnavårdsföreningens blogg.
67568_t.jpg

Barnavårdsföreningen utvidgar till svenska Österbotten

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) har beviljat Barnavårdsföreningen projektunderstöd för att sprida och etablera sin skolverksamhet till svenska Österbotten.
67265_t.jpg

Barnavårdsföreningens daghem rekryterar!

Familjevänlig arbetsplats, barnets bästa står i centrum, möjlighet till fortbildning, steget före, chansen att få påverka ... Här är några exempel på varför personalen på Barnavårdsföreningens daghem trivs med sina jobb. Nu rekryterar vi mera personal och söker dig som har ett genuint intresse för att jobba med barn!