58453.jpg

Teckningskavalkad lockade till dialog om barns rättigheter

16.05.2017 kl. 15:56
Juryn i BF:s teckningskavalkad om barns rättigheter har gått igenom de närmare 200 inkomna bidragen. Det är rörande att se att barnen reflekterat kring temat ur många olika perspektiv, ansåg jurymedlemmarna.


Barnavårdsföreningen har inbjudit barn att skapa en bild utgående från FN:s konvention om barnets rättigheter. Med teckningskavalkaden har barn fått en möjlighet att tillsammans med vuxna utforska och reflektera kring vad barnens rättigheter betyder för dem.

I juryn för teckningskavalkaden ingick barnombudsman Tuomas Kurttila, barnboksförfattaren och -illustratören Anna Härmälä, illustratören Jenny Lucander och Barnavårdsföreningens verksamhetsledare Pia Sundell.
 

”Alla barn har rätt att lära sig nya saker, t.ex. att cykla.” – barn 3 år


Juryn har valt ut ett antal bilder som trycks upp till en väggkalender – en påminnelse om barnens rättigheter alla dagar om året.

– Barns rättigheter är vuxnas skyldighet. Vi alla vuxna borde känna till innehållet i Barnkonventionen och diskutera det med barnen. Barn ska vara medvetna om sina rättigheter. Teckningskavalkaden är ett sett att informera och engagera barnen, säger Pia Sundell.

Barnavårdsföreningens verksamhetsledare Pia Sundell.


Uppdraget att gå igenom bidragen berörde alla jurymedlemmar.

– Det är rörande och intressant att se ur hur olika perspektiv barnen närmat sig temat, säger Anna Härmälä.
 

”Barn har rätt att äta mat” – barn, 7 år


Jenny Lucander berörs framför allt av de små barnens teckningar.

– De är så fria. Jag blir imponerad av friheten i barnens konst.

Barnboksillustratörerna Jenny Lucander och Anna Härmälä.


– Jag känner stor värme och lycka att märka att vuxna talat med barn – både små och stora – om de här sakerna. Resultatet, de konkreta bilderna är inte det centrala. Ur min synpunkt är diskussionen och dialogen mellan barn och vuxna det allra viktigaste, säger Pia Sundell.

– Det är viktigt att lyssna på barnen, att ta dialogen på allvar. Teckningskavalkaden visar att det finns många sätt att lyssna på barn, säger Tuomas Kurttila.
 

Barn har rätt att skyddas mot fysiskt våld. Man får inte slå.” – barn 7 år


Bilderna behandlar allt från rätten till kärlek och omsorg, lek och vila till utanförskap, krig och flyktingskap. De bilder som behandlar svårare ämnen som våld väcker mycket diskussion och huruvida de ska vara med i slutprodukten. Till sist är alla ändå rörande överens om att det uttryckligen är bra att ha de här bilderna med.

– Som vuxna ska vi inte gå in och styra vad barn får tänka eller teckna. Barnen har rätt till sin åsikt och sin tolkning. Det behöver inte vara fint, säger Pia Sundell.

Tuomas Kurttila slås ändå av att de flesta bilderna är glada. Han tolkar det som att det ser ut som det är.

– 80 % av barnen i Finland säger att deras liv är bra.

”Jag tycker att alla barnen ska ha en trevlig skolgård med fina färger och klätterstatyer. Och att det finns gräs och buskar på gården.” – barn 5 år


En annan iakttagelse som han gör är barnen inte bara ritat sig själva.

– Barns rättigheter gäller alla barn, också kompisen. Det är också fint att se att det globala ansvaret kommer fram i teckningarna.

En del av bilderna har förklaringar, texter som berättar vad barnen tänkt eller vilken rättighet de behandlar. Många bidrag är ändå mer abstrakta.

– Den här ser ut som ett flyktingtält. Eller ett öga eller gemensakap, en varm famn. Man kan läsa mycket in i den här, kommenterar Jenny Lucander en av teckningarna.
 

”Barnen har rätt till föräldrar eller vård” – barn 7 år


– Här är många tolkningar möjliga. Kanske är det människor som sitter kring ett runt bord och äter, leker eller diskuterar. Eller så är det solen eller jorden, funderar Anna Härmälä om en annan bild.

Slutprodukten, en väggkalender med temat barnens rättigheter, välkomnas av Tuomas Kurttila.

– Vi behöver påminnas alla dagar om året att ta barns rättigheter på allvar. Det tar tid att lyssna på barn.Bland alla deltagare har Barnavårdsföreningen lottat ut åkarband till Borgbacken och Jenny Lucanders och Anna Härmäläs signerade barnböcker. Vinnarna i lottdragningen meddelas personligen.


Teckningskavalakaden är ett led i Barnavårdsföreningens 125-årsjubiluem som infaller år 2018.

62926_t.jpg

Barnavårdsföreningen anser att riksdagen bör uppgöra en nationell barnstrategi

Det är hög tid för Finland att få en barnstrategi med klar styrning på alla nivåer i samhället för att säkerställa att barnets rättigheter förverkligas.
62834_t.jpg

Vi rekryterar en sakkunnig inom barn- och familjearbete

Är du intresserad av ett mångsidigt jobb i vårt mångproffesionella team? Läs mer och skicka in din ansökan senast 25 mars kl. 16.
62746_t.jpg

Toiminnan koordinaattori | Hanko

Etsimme osaavaan joukkoomme toiminnan koordinaattoria loma- ja kurssikeskus Högsandiin määräaikaiseen työsuhteeseen. Hakemus 25.3.2018 mennessä.