Stärkt föräldraskap – bättre barndom

sommarläger sommarklubbar

Nyheter

63809_t.jpg

Bertha Strandberg – ett livslångt engagemang för Berghälls barnhem

I början av 1900-talet skötte barnmorskan Bertha Strandberg Berghäll barnhem i princip dygnet runt. Följden av dessa i nutiden nästintill omänskliga krav på engagemang, var att yrkeskvinnor inom vårdbranschen, likt Bertha, förblev ogifta och hade inte några egna barn.
64013_t.jpg

Barnavårdsföreningen uppmanar riksdagen att fortsättningsvis upprätthålla en kvalitativ och jämlik mödra- och barnrådgivning

Barnavårdsföreningen har gett ett utlåtande till riksdagens social och hälsovårdsutskott gällande regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården och till vissa lagar som har samband med den.
63846_t.jpg

Kärlek och vilja finns - men vardagen sätter nyfamiljen på prov

Lever du i en nyfamilj? Svara på vår korta enkät och vinn ett exemplar av den pinfärska boken S som i skilsmässa N som i nyfamilj och biobiljetter.

Kalender

Tis
11.9
10:00

Perhekoulu POP® 75 | Helsinki

Perhekoulu POP® on 3–6-vuotiaille haastavasti käyttäytyville lapsille ja heidän vanhemmilleen tarkoitettu kymmenen viikon ohjelma.
Adhd-keskus, Helsinki
Tis
11.9
17:15

De Otroliga Åren | Ekenäs

I föräldragruppen får du konkreta tips och ideér på hur du kan undvika, minska och hantera konflikter med ditt barn.
Ons
12.9
16:30

De otroliga åren

I föräldragruppen får du konkreta tips och ideér på hur du kan undvika, minska och hantera konflikter med ditt barn.
Familjerådgivningen, Esbo
Ons
12.9
17:00

Få vardagen att fungera - föreläsning | H:fors

Kom och få tips på hur du kan stöda barn med utmanande beteende på ett positivt sätt!
Adhd-center, Helsingfors

Beskrivning

Se ditt barn vid skilsmässan.
 

Beskrivning

En trygg plats för flickor i åldern 10–18.

Beskrivning
För bättre gruppdynamik och stärkt självkänsla.
Beskrivning

Stöd för skilsmässo- och nyfamiljer i Svenskfinland.

Beskrivning

För ungdomars välbefinnande i skolor.

Beskrivning

För dig som är hemma med barn i Helsingfors.

Beskrivning

För er med utmanande barn i åldern 3–6.

Beskrivning
För ett familjevänligt arbetsliv i samarbete med Väestöliitto.
Beskrivning

Förebygger stress och depression bland unga.