Välkommen, det här är tillgänglighetsutlåtande av Barnavårdsföreningen i Finland rf

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten www.bvif.fi och har upprättats / uppdaterats 25.09.2020. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller inte de kritiska tillgänglighetskraven

Icke-tillgängligt innehåll

3. Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav.

  • Möjlig att uppfatta: Webbsidan innehåller flera brister i möjligheten att uppfatta information och komponenter

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

Tillhandahåll alternativ i form av text till allt icke-textbaserat innehåll konverteras inte till de format som användarna behöver.

Innehållet är inte anpassningsbart.

Webbsidan har brister i urskiljbarheten.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

1.3.4 Se till att allt innehåll presenteras rätt oavsett skärmens riktning (inofficiell översättning)

1.3.5 Märk upp vanliga formulärfält i koden (inofficiell översättning)

1.4.1 Användning av färger

1.4.3 Kontrast (minimum)

1.4.4 Förändring av textstorlek

1.4.10 Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm (inofficiell översättning)

1.4.11 Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik (inofficiell översättning)

1.4.12 Se till att det går att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord (inofficiell översättning)

1.1.1 Innehåll som inte är text

1.3.1 Information och relationer

1.3.2 Meningsfull ordning

1.3.3 Sensoriska kännetecken

  • Hanterbar: Webbsidan innehåller flera brister i hanterbarheten

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

Komponering och navigering är inte hanterbart.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

2.1.1 Tangentbord

2.1.2 Ingen tangentbordsfälla

2.4.1 Hoppa över grupperat innehåll

2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)

2.4.5 Flera olika sätt

2.4.6 Rubriker och ledtexter/etiketter

2.5.1 Erbjud alternativ till komplexa fingerrörelser (inofficiell översättning)

2.5.2 Gör det möjligt att ångra klick (inofficiell översättning)

2.5.4 Erbjud alternativ till rörelsestyrning (inofficiell översättning)

2.4.2 Sidans titel

2.5.3 Se till att text på knappar och kontroller överensstämmer med maskinläsbara etiketter (inofficiell översättning)

2.2.1 Justerbar tidsgräns

2.4.7 Synligt fokus

2.4.3 Fokusordning

  • Begriplig: Webbsidan innehåller flera brister i begriplighet

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

Webbisidan innehåller brister i tvåspråkigheten.

Webbsidan innehåller brister i förutsägbarheten gällande innehåll och för de användare som inte ser hela sammanhanget.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

2.1.4 Skapa kortkommandon med varsamhet (inofficiell översättning)

3.1.1 Sidans språk

3.1.2 Språk för del av sida

3.2.1 Vid fokus

3.2.2 Vid inmatning

3.2.3 Konsekvent navigering

3.2.4 Konsekvent identifiering

3.3.1 Identifiering av fel

3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner

3.3.4 Förebyggande av fel (juridiskt, ekonomiskt, data)

3.3.3 Förslag vid felhantering

  • Robust: Webbsidan innehåller brister gällande robusthet

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

Webbsidan stöder inte hjälpmedel på ett önskvärt sätt.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

4.1.1 Parsing

4.1.2 Namn, roll, värde

4.1.3 Se till att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus (inofficiell översättning)

2. Oproportionell börda

Barnavårdsföreningen förnyar sin webbsida bvif.fi i sin helhet under hösten 2020 och våren 2021. Den nuvarande sidan, publicerad år 2016, har brister som försvårar användandet av sidan eller till och med förhindrar en del användare att komma åt innehållet.

Webbsidan förnyas i sin helhet, eftersom det inte är möjligt att göra om den gamla webbsidan enligt de rådande tillgänglighetskraven. De nuvarnade tekniska bristerna åtgärdas i och med den nya webbsidan. Publiceringen av den nya webbsidan var inplanerad för september 2020, men coronaepidemin har förorsakat avsevärda förseningar i både den tekniska och innehållsmässiga produktionen. Den nya sidan planeras att publiceras i början av året 2021.

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den

Med ett webbformulär

https://bvif.fi/tillganglighetsrespons/

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000