Individuellt stöd

I samtalen kan du ta upp saker och frågor om familjens eller din egen livssituation.

Som förälder kan du vara bekymrad över ditt eget föräldraskap av många olika orsaker. Det kan handla om samspelet inom familjen eller utmanande livssituationer så som skilsmässa. Då finns vi här för dig!

Boka tid till ett avgiftsfritt besök där vi kartlägger din och din familjs situation och stödbehov. Vi kan sedan vid behov rekommendera olika stödformer, såsom familjehandledning, familjeterapi eller gruppverksamhet.

Du väljer själv vad du vill prata om och hur mycket du vill berätta. Samtalen är konfidentiella.


Ta kontakt

 

 
Pia Graniittiaho
Enhetschef | Yksikönjohtaja
+358451394034