Individuellt stöd

Känns vardagen svår att hantera? Vill du ha stöd? Vi erbjuder dig ett kostnadsfritt stödsamtal. Där kan du ta upp saker och frågor om familjens eller din egen livssituation.

Om du upplever att vardagen är tung är det viktigt att du inte blir ensam med din oro och dina frågor. Under ett kartläggande samtal hjälper vi dig att komma underfund med vilken stödform som hjälper dig att komma vidare i just din livssituation.

Vid behov kan vi hänvisa dig till någon av våra verksamhetsformer. Våra sakkunniga på Barnavårdsföreningen erbjuder dig stöd i livet då:

  • du behöver råd och stöd som förälder
  • du är orolig över ditt barn
  • du känner dig villrådig med din tonåring
  • din separation belastar dig och/eller dina barn
  • du behöver hjälp med att hitta din plats i en ombildad familj
  • du upplever att din familj behöver hjälp
  • du känner att du behöver stöd för att orka

Vi kan också hjälpa dig att hitta andra aktörer som på bästa sätt kan hjälpa dig att få det stöd du behöver. Det kan handla om familjehandledning, familjeterapi eller gruppverksamhet.


Du väljer själv vad du vill prata om och hur mycket du vill berätta. Samtalen är konfidentiella.

 
Maria Pörtfors
Sakkunnig inom barn- och familjearbete | Lapsiperhetyön asiantuntija
+358504118984
fornamn.efternamn@bvif.fi