Barnavårdsföreningen öppnar ny svenskspråkig chatt för pappor

Chatten är öppen varannan tisdag, ojämna veckor kl. 20.00-21.30 på bvif.fi. Den sista chatten innan sommaren är 18.6.2019.

Barnavårdsföreningen öppnar en ny svenskspråkig chatt för pappor. Chatten erbjuder ett anonymt forum att tala om familj, barn, förhållande, separation och nyfamilj.  

– Samhället har utvecklats och det finns nu nya möjligheter att ge stöd. Med hjälp av den här chatten kan vi erbjuda hjälp åt de som kanske inte har möjlighet att delta i våra grupper eller annan verksamhet, säger organisationschef Petra Willamo.   

Willamo hoppas att det ska vara lägre tröskel att öppna chattfönstret än att lyfta telefonluren och ringa efter hjälp. Som deltagare kan man välja att chatta i grupp eller enskilt med en sakkunnig. Deltagarna kan välja att vara anonyma och diskussionen sker under förtroende.   

Den här chatten har även ett annat syfte. Willamo tror att Barnavårdsföreningen med hjälp av denna bättre ska kunna nå papporna. Det är nämligen främst mammor som deltar i organisationens verksamhet.  

– Varför det är så kan man bara spekulera i. Vi tror att stödet på nätet skulle vara ett sätt att nå ut - också till papporna.  

Chatten är öppen varannan tisdag, ojämna veckor kl. 20.00-21.30 på bvif.fi.   
 

INSTRUKTIONER OCH FÖRHÅLLNINGSREGLER

 

 
Pia Graniittiaho
Enhetschef | Yksikönjohtaja
+358451394034