Svenskspråkig chatt för pappor

Chatten är öppen varannan tisdag, udda veckor kl. 21.00-22.30 på bvif.fi.

Chatten erbjuder ett forum där pappor anonymt kan tala om familj, barn, förhållande, separation och ombildad familj.  

Som deltagare kan man välja att chatta i grupp eller enskilt med en sakkunnig. Deltagarna kan välja att vara anonyma och diskussionen sker under förtroende. 

Chatten är öppen varannan tisdag, udda veckor kl. 21.00-22.30 på bvif.fi.   
 

INSTRUKTIONER OCH FÖRHÅLLNINGSREGLER

 

 
Pia Graniittiaho
Enhetschef | Yksikönjohtaja
+358451394034