Stöd till föräldrar

Stödjande samtal, nätgrupper och stödgrupper för dig som separerat, funderar på skilsmässa eller bor i nyfamilj.

Har du som förälder behov av att prata med en professionell om din separation eller träffa andra som befinner sig i ett liknande livsskede?


Vi erbjuder stödjande samtal, stödgrupper och nätgrupper. Kommande stödgrupper hittar du i vår kalender >>
 

”Jag fick insikter om mig själv
och hur jag kan påverka mitt liv”


Stödjande samtal

Vi erbjuder stödjande samtal för föräldrar, barn och ungdomar, tillsammans eller var för sig. I samtalen kan du tala om det som känns viktigt för dig.

Stödgrupp för föräldrar

I stödgruppen får du en möjlighet att bearbeta skilsmässan och få stöd av andra med liknande erfarenheter. Stödgruppen grundar sig på den amerikanska pedagogen Bruce Fishers forskning och analys kring vad som händer då ett parförhållande tar slut.

Vi använder oss av Fishers metod för hur du i praktiken kan bygga upp en ny meningsfull tillvaro för dig och barnen efter skilsmässan.


”Jag har fått redskap som är användbara
i barnens och min vardag”

Gruppen leds av en sakkunnig inom familjearbete från Barnavårdsföreningen. Den samlas under tio veckor, en gång i veckan, tre timmar på kvällstid. Båda föräldrarna kan delta i en grupp, men inte samtidigt.
 

Nätgrupper

Nätgruppen passar dig som har kan du ha svårt att förbinda dig till regelbundna träffar utanför hemmets väggar. Stödgruppen på nätet är öppen dygnet runt i fyra veckors tid. Då kan du skriva inlägg och ställa frågor när det passar dig.

Två ledare från Barnavårdsföreningen kommenterar och besvarar frågor alla vardagar i veckan så länge gruppen pågår. Det är värdefullt att få ta del av de andra deltagarnas erfarenheter och dela med sig av sina egna.

I samband med gruppen ordnar vi också livechatt för deltagarna en gång i veckan. De teman som vi behandlar i gruppen och chatten grundar sig på deltagarnas önskemål.

I gruppen och på chatten är du anonym för de andra deltagarna.


Ta kontakt!

 

 
Pia Graniittiaho
Enhetschef | Yksikönjohtaja
+358451394034