Samtalsstöd för par

För par som är motiverade att lösa konflikter och kriser i sitt förhållande.

Samtalsstöd för par

Vi erbjuder samtalsstöd för par som önskar en förändring i sitt parförhållande. Under samtalen är parets kommunikation i fokus.

Deltagande kräver motivation från båda parterna eftersom paret själv behöver arbeta för att få till stånd en förändring i förhållandet. Rådgivarens roll är att hjälpa paret utreda problemet och stöda parets växelverkan och kommunikation så att båda ges utrymme att uttrycka sina känslor och sin vilja.

Samtalen inleds med ett kostnadsfritt kartläggande samtal då paret får möjlighet att berätta om sin situation och efter det kan vi erbjuda fem kostandsfria samtal. 

Ta kontakt!

 
Pia Graniittiaho
Enhetschef | Yksikönjohtaja
+358451394034