Corona och Barnavårdsföreningens verksamhet

Barnavårdsföreningen finns till hands också under coronavirusepidemin. Våra experter svarar på dina frågor per e-post eller telefon.

Alla våra chattar är öppna alla vardagar. 

Läs mera om hur coronaviruset påverkar vår verksamhet >>>

Skilsmässa och ombildad familj


Är du frånskild eller separerad? Lever du eller någon i din närhet i en ombildad familj? Har dina föräldrar eller någon annan du känner separerat?

Vi erbjuder lättillgänglig service på svenska för familjer i olika livssituationer.

Grunden för vårt arbete är att barnen ska ha det bra också efter en skilsmässa. Då de vuxna tar ansvar för att bearbeta sin separation eller utmaningarna i bonusfamiljen kan de se till att barnen och ungdomarna har det möjligast bra.

Vi samarbetar också med kommuner, familjerådgivningar, skolor och daghem genom att på beställning ordna bl.a. stödgrupper för barn vars föräldrar separerat. Vi  erbjuder också fortbildning för personal.

Tack vare finansiering från STEA är våra tjänster förmånliga.

Bok: S som i skilsmässa N som i nyfamilj. Samlade berättelser.

Gratis e-bok för dig som är frånskild eller lever i nyfamilj. Ladda ner boken här.