Skilsmässa och ombildad familj


Är du frånskild eller separerad? Lever du eller någon i din närhet i en ombildad familj? Har dina föräldrar eller någon annan du känner separerat?

Vi erbjuder lättillgänglig service på svenska för familjer i olika livssituationer.

Grunden för vårt arbete är att barnen ska ha det bra också efter en skilsmässa. Då de vuxna tar ansvar för att bearbeta sin separation eller utmaningarna i bonusfamiljen kan de se till att barnen och ungdomarna har det möjligast bra.

Vi samarbetar också med kommuner, familjerådgivningar, skolor och daghem genom att på beställning ordna bl.a. stödgrupper för barn vars föräldrar separerat. Vi  erbjuder också fortbildning för personal.

Tack vare finansiering från STEA är våra tjänster förmånliga.

Chatta om skilsmässa

Barnavårdsföreningens chatt erbjuder föräldrar stöd i många olika livssituationer. Vi erbjuder dig stöd i ditt föräldraskap, t.ex. vid skilsmässa eller separation.
Litet barn cyklar.

Stöd till barn och ungdomar vars föräldrar skilt sig eller som bor i ombildad familj

Skulle ditt barn må bra av att få prata med en vuxen eller träffa andra barn i samma situation? Har dina föräldrar eller någon annan du känner separerat? Lever du i bonusfamilj?

Stöd till föräldrar

Stödjande samtal, nätgrupper och stödgrupper för dig som separerat, funderar på skilsmässa eller bor i nyfamilj.

Samtalsstöd för par

För par som är motiverade att lösa konflikter i sitt förhållande.

Föreläsningar och utbildningar för professionella

Behöver du mera kunskap och fler verktyg för att bemöta och stödja familjer där föräldrarna har separerat och bonusfamiljer? Beställ en föreläsning om hur ni på bästa sätt kan stödja barn som lever i ombildad familj eller vars föräldrar skilt sig.

Bok: S som i skilsmässa N som i nyfamilj. Samlade berättelser.

Gratis e-bok för dig som är frånskild eller lever i nyfamilj. Ladda ner boken här.