Corona och Barnavårdsföreningens verksamhet

Barnavårdsföreningen finns till hands också under coronapandemin. Våra experter svarar på dina frågor per e-post eller telefon.

Alla våra chattar är öppna alla vardagar.

Läs mera om hur coronaviruset påverkar vår verksamhet >>>

För dig som jobbar med barn och unga

 

Du som arbetar eller studerar med barn och familjer, är i nyckelställning när det gäller stödet till familjerna. Vi ger dig information, stöd och utbildning. Från oss kan du också beställa handböcker och annat material.

 

Boka en  utbildning eller föreläsning

Beställ material

För dig som jobbar med tonåringar

Du som via arbetet kommer i kontakt med tonåringar och familjer, är i nyckelställning när det gäller stödet till familjerna.Läs mera »

Familjeskolan POP® handledarutbildning

Professionella och studerande inom pedagogik och social- och hälsovårdssektorn kan delta i Familjeskolans handledarutbildning. Utbildningen erbjuder positiva metoder för att handleda barn som beter sig utmanande. Läs mera »

Konsulterande arbetspar

Barnavårdsföreningens experter kan fungera som arbetspar t.ex. i arbetet med familjer där ett av barnen har neuropsykiatriska utmaningar.Läs mera »

Konsultation

Professionella inom social-, hälsovårdssektorn kan be om konsultation i enskilda fall som berör ett barn, en ungdom eller en grupp.Läs mera »

Besök för arbetsgrupper

Professionella som jobbar med barn och familjer har möjlighet att delta i avgiftsfria besök på Barnavårdsföreningen.Läs mera »

Arbetshandledning

Vi erbjuder både individuell- och grupphandledning.Läs mera »