Familjeskolans förnyade handbok finns nu på svenska!

Familjeskolans handbok

Praktisk handledning för föräldrar

Känns vardagen med ditt barn utmanande? Präglas vardagen av bråk och tjat? Vill du ha tips för en mer positiv samvaro med ditt barn?

Familjeskolans handbok hjälper dig förstå och handleda barnets beteende och lär dig att förhålla dig till ditt barn på ett nytt sätt.

- Boken ger praktiska tips för föräldrar. Genom att stödja samspelet mellan förälder och barn kan man förebygga framtida beteendestörningar och samtidigt stärka föräldrarnas självförtroende, berättar Barnavårdsföreningens psykolog Silve Serenius-Sirve, som deltagit i redigeringen av boken. 

Anvisningarna i handboken har ursprungligen utvecklats för överaktiva barn i lekåldern och deras föräldrar. Metoderna går ändå bra att anpassa för barn i alla åldrar, om vardagen är utmanande av olika orsaker. Handboken baserar sig på Familjeskolan POP®, ett tio veckor långt program för föräldrar och barn, där man lär sig hantera vardagens utmaningar.
 

- Jag förstår mitt barns beteende bättre nu och jag fäster mera uppmärksamhet vid barnets positiva sidor, beskriver en förälder som deltagit i Familjeskolan POP®.

En annan förälder beskriver hur stressen inför utmanande situationer minskat, då Familjeskolan gett verktyg för att klara av situationerna.

Familjeskolans handbok kan användas både på egen hand eller i samband med att man deltar i Familjeskolan. Boken är till nytta för såväl föräldrar som andra närstående. Dessutom har de som jobbar professionellt med barn och föräldrar haft nytta av boken i sitt arbete.

Boken ges ut av Barnavårdsföreningen.

.
 

Beställ boken: nepsy@bvif.fi

 Pris: 27 € (+postavgift)

 

 

 

 

 


Familjeskolan POP® - Tillsammans får vi vardagen att fungera