Adhd-center – expertis inom neuropsykiatriska utmaningar


När det i familjen finns ett barn som beter sig utmanande ställs föräldrars krafter och fostringsmetoder på prov. Vårt mångprofessionella team ger information och stöd till er med barn med utmanande beteende – som exempelvis är trotsiga, överaktiva eller har svårt att styra sitt beteende.

Barnet behöver varken remiss eller diagnos för att ni ska kunna vända er till oss.  Målsättningen är att tillsammans med er klargöra utmaningarna och hitta de stödformer som hjälper er i vardagen.

”En fungerande vardag
är grunden för en bra barndom”


Vår service är riktad främst till föräldrar, men unga kan också själva söka hjälp. Vi finns också till för dig som jobbar med barn.

Bekanta dig med vårt servicutbud här nedan.

 

ta kontakt

 

Familjeskolan POP®

– för en fungerande vardag

Läs mera

 

Utmanande vardag? 

NYHET! Handboken
Perhekoulun käsikirja (på finska)
har utkommit i förnyad version.

 

Boken erbjuder konkreta tips
för alla föräldrar.

 

LÄS MERA

.
 

Avgiftsfritt klientbesök

Boka tid till ett avgiftsfritt besök där vi kartlägger din och din familjs situation och stödbehov.Läs mera »

Avgiftsfria diskussionsgrupper

I grupperna får du stöd av andra föräldrar i liknande situation. Läs mera »

Familjehandledning

Med hjälp av familjehandledning kan föräldrar få stöd och ökade resurser i föräldraskapet.Läs mera »

Familjeterapi

I familjeterapin behandlar vi på djupet familjens utmaningar.Läs mera »

Neuropsykiatrisk coaching

En form av handledning och stöd till personer i olika åldrar med adhd, ADD, Asperger syndrom och Tourette syndrom.Läs mera »

Föreläsningar och temakvällar

Välkommen på våra avgiftsfria föreläsningar och temakvällar.Läs mera »

Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat frågor som vi ofta får.Läs mera »

Vi har också ett mångsidigt utbud av neuropsykiatrisk expertis för dig som jobbar med barn.
 

För professionella

 

Beställ eller ladda ner
broschyrer och handböcker

 

Adhd-center är med i STEA:s Emma & Elias projekt, vars målsättning är att främja barnens och deras familjers hälsa och sociala välmående.