Anmälning till sommarläger

 • Första anmälningsdag är 1.3.2021.
 • Anmälan sker elektroniskt. Direktlänkar till anmälningsblanketterna finns i samband med respektive läger, se här >>
 • Obs! De allmänna villkoren gäller inte Sommarlägret för barn med specialbehov.
 • Vi tar kontakt om ett läger är fullsatt.
 • Vi meddelar alla som fått en plats personligen.

Betalning

 • Faktura över deltagaravgift skickas per post.
 • Om avgiften inte betalas inom utsatt tid kan platsen ges vidare till någon annan. Barn vars deltagaravgift inte är betald före lägrets början kan inte delta i verksamheten.
 • Avgiften kan på grund av familjens ekonomiska situation subventioneras. Kontakta respektive lägeransvariga för eventuella friplatser.

Annulering

 • Vänligen meddela den kursansvariga snarast ifall ni inte tar emot platsen.
 • Vid annullering 2 veckor innan lägret börjar återbetalas 50 % av avgiften, därefter återbetalas inte avgiften.
 • Vid sjukdomsfall återbetalas lägeravgiften mot läkarintyg.
 • Avgiften återbetalas inte om barnet avbryter sin vistelse.

Övrigt

 • Avgiften för läger inkluderar olycksfallsförsäkring.
 • Barnavårdsföreningen förebehåller sig rätten till ändringar i programmet. För att lägren ska bli av krävs tillräckligt antal anmälda.

Kontakt

I frågor kring sommarlägren kontakta respektive ansvarsperson för de specifika lägren.

 • Läger på Botby eftis: Johanna Saxén | 040 588 4856 | botby.eftis@bvif.fi
 • Läger på Cygnaeus eftis: Lisa Forssell | 050 406 0578 | cygnaeus.eftis@bvif.fi
 • Läger på Drumsö eftis: Johanna Björklund | 050 581 3110 | drumso.eftis@bvif.fi 
 • Läger på Gillebo: Nina Fagerholm | 045 139 3842 | gillebo.eftis@bvif.fi
 • Läger i Helsingfors centrum: Lisa Forssell | 050 406 0578 | cygnaeus.eftis@bvif.fi
 • Tjejvillans läger: Sanna Sarkanen | 050 436 0898 | tjejvillan@bvif.fi