Eftis – meningsfull eftermiddagsvård för skolbarn

 

Målsättningen för vår eftisverksamhet är att erbjuda en meningsfull och trivsam eftermiddag för barnen på svenska i Helsingfors. Verksamheten är mångsidig och utgår från barnens önskemål och gruppens behov. Ledarna är både kunniga och pålitliga och bemöter varje barn med värme och respekt. Att bekräfta barnet är en viktig del av ledarnas uppgift. Också den fysiska miljön är trygg och inspirerande och erbjuder möjlighet till olika slag av verksamhet och fri lek både inne och ute.
 

Eftis är en plats där vi har roligt. Vi leker, pysslar, umgås och lär känna nya kompisar. På BF är barnets bästa är alltid i fokus!

 

Den lagstadgade eftermiddagsverksamheten ordnas för barn i årskurserna 1–2. Barnen får ett mellanmål under eftermiddagen.


Vi på eftis 

Vi på eftis är en unik satsning som alla Barnavårdsföreningen barn i eftermiddagsverksamheten får ta del av.

 

Det handlar om en helt ny verksamhetsidé som genomförs direkt från början av hösten 2018 i syfte att bygga upp trivseln i eftisgrupperna. Tillsammans med en utomstående sakkunnig från Barnavårdsföreningen jobbar grupperna med teman som sociala färdigheter, samarbete, respekt, känslor och självkänsla.

 

Vi på eftis-programmet är en för eftis-grupperna anpassad variant av Vi i klassen. Ni kan läsa mera om verksamheten på www.bvif.fi/viiklassen.

 

Om du har frågor gällande eftis, kontakta: För mera information om Vi på eftis, kontakta:
Isabella Franck Emma Fabricius  
Chef för eftermiddagsverksamhet Sakkunnig inom ungdoms- och skolverksamhet             
isabella.franck@bvif.fi Projektansvarig  
050 5777 987 emma.fabricius@bvif.fi   
  045 6364591
   

Vanliga frågor och svar

Våra eftisar

           


Eftisverksamheten finansieras delvis med bidrag från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.

Barnavårdsföreningens skolverksamhet finansieras av STEA.

På Barnavårdsföreningen hjälper vi också familjer som behöver extra stöd, till exempel på grund av skilsmässa eller barn med utmanande beteende.
 


Läs mer om vårt stöd till barn och familjer