Tölö daghem

Tölö daghem finns i ett gammalt charmigt trähus på Stenbäcksgatan 7. Daghemmet är centralt beläget och har goda trafikförbindelser.
 

Daghemmet har 70 platser för barn i åldern 0-5 år. Barnen är indelade i 4 grupper. I två av grupperna, Nyckelpigorna och Ugglorna, är barnen i åldern 1-3 år. Pingvinerna och Myrorna har barn i åldern 4-5 år.


Daghemmet har gått in för att göra dagisstarten lättare för det lilla barnet. Detta sker genom att daghemmet tagit i bruk ett egenvårdarsystem. Egenvårdaren gör även ett besök hos familjen före dagisstarten. Arbetsmodellen kallas Tidigt familjestöd.
 

Läs mer om Tidigt familjestödDaghemmet har två gårdar med berg, gräsmatta och sand. Gårdarna ger fantastiska möjligheter för barnen att utveckla grovmotoriska färdigheter och med hjälp av fantasi hitta på varierande och intressanta lekar.


På daghemmet förenas både gammalt och nytt. Finlandssvenska traditioner är viktiga och beaktas i planeringen av verksamheten.


Daghemmet har eget kök där maten tillreds.

 

Läs vår plan för
småbarnspedagogik (pdf)


 

läs mer om våra daghem


Ta kontakt!

Tölö daghem
Stenbäcksgatan 7 B
00250 Helsingfors
09 3294 5170
 

Daghemsföreståndare
Marianna Jämsen
050 5973888
tolo.forestandare@bvif.fi      
 


Direkta telefonnummer till grupperna:
Ugglorna 045 657 9082
Pingvinerna 050 433 6143
Nyckelpigorna 045 139 3564
Myrorna 050 526 4449